Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟ·ΙΟρΟΙὶ8
Ο Ο ώ Τ _ Η Μ
ΜΕΣΗΣ( ΜΗΝΑ ΚΑΟΥΣ|'ΕΡΗΣΗ Ο |ΒΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ ΟΡ|Σ|'|ΚΑ,
` ν χΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ... ΤΟΝ ΚΥΡ ΣΑΒΒΑ: ΣΠ|Τ| ΤΟΥ ¦/ χ
 ε Ο-ΑΝ|Κ,Α`ΝΟΣ ΚΡΟΑΤΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΑΡΚΟ Ο ΕΑΠ|ΑΟΦΟΡΟΣ ΤΡ|ΤΣ
ΟΜ|Α|Α Μ|ΧΕΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑ|ΚΤΕΣ έ «ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
Α.Σ. ΠΑΟΚ: |ΒΑΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΟΑΡΣΗ 0” Δ|ΩΞΕ| ΝΩΡ|ΤΕΡΑ»
ΖΑΓΟ ΡΑΚΗΣ: ΟΦΕ'^°ΥΝ κΡΜΑΝ|ΑΗΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ, ΜΑγΡΕΑΣ, Μ·ΛΟγΝ
ΣΤΟΝ ΣΑΒΒ|ΑΗ Μ|Α ΣΥΓΝΩΜΗ Σελ 3Θ,55,5ε Π Π" «Μ» ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ Τ°γΜ°Ρ
ΤΡ||'|ΑΕΤ 
ΜΒΝΕ «ΦΟπΑ» 
Μ ^Ε¦Τ°γ"¦^ ΜΜΜ, °¦κο“°"¦ : (  ΤΑΣΟΣ - ΜΟΝΗΣ - ΚΑΠΝ|Δ|·|Σ ΕΧΟΥΝ ΜΜΕ·
ΣΧΕΣΗ: Με ΟΕΣΜογΣ ω “ΜΜΜ Ο ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝΩΝ ΦΕΤΟΣ ΠΕΡ·ΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ Μ·ΣΑ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΑΡΗ
_ ΜΑ ο' οΕΣΕ|Σ "Α"Αο^ΝΜΗ "ογ Π  ' ΤΑ ΚΑΤΟΡΟΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΗΡΕ ΕΥΣ|·|ΜΑ ΠΑ ΤΗ ΠΑΣ" ΤΟΥ _- ΕΝΟΧΛ|·|ΣΕ|Σ ΤΩΝ ΑΡ|ΘΜΩΝ ΚΑ| Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ
«Το ΕΞΕΤΑΖογ"Ε» ' χ η · ΟΛΕΟΖ|Ν|0,    · ΟΡ|ΣΠκΑ ΣΤ|Σ 1550 Με ΑΠΟΛΛΩΝΑ Σελ. 14,15,48
Δ β Μ ΑΡΗΣ «ΜΑΟΕ |Ν ΝΒΑ»
ΟΥΑ|Τ, ΜΑΚΝ|Α, ΧΑΤΚ|ΝΣ ΚΑ| ΟΥΟΤΕΡΣ
Η «ΣΦΡΑΓ|ΑΑ» ΤΗΣ ΕΠ|ΤΥΧ|ΑΣ ΤΩΝ Κ|ΤΡ|ΝΩΝ
ΤΕΣΣΕΡ|Σ
¦ «ΜΠΗΚΑΝ» | Ι
Ο' «ΚΥΑΝΟΛΕΥκ0|» ΑΠΑΝΤΟΥΝ Η ΣΜΥ εΠΟμενη φαση:
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΟΠΟΥΑΟΥ ε . ΡΕΑ Ρ) ΜΑΚΕΔΟΝ|ΚΟΣ
Γ|Α ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ψ ι __ » ΕΘΝ|κοΣ Ι.: Δ έ:|
ΤΩΝ |Δ|οΚΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΕ “` γ 'Ι Ν. ΑΓ|οΝΕΡ|ογ  Δ
»ΑΠΟΛΛΩΝ .. η = ·ῖ
η Δ ΠΑΝΗΓΥΡ|κ^ ΣΤΟΥΣ «Ο» κΡ. ΒΡΥΣΗΣ  _ 
~ ΠΑΡ' (2-1 = _ ΟΣΑ" "Έ »ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ
_ - ' ° < »ΝΕΠΟΣ χΡγΣ. .Ρ ¦ ντὲ
» ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛ|0Υ  το ρω'
«κΑΜπΑΝΕΣ»ΑπΟ ΤΗΝ ΕπΣΜ - · γ. . α , Ο ·
κΑι ΠΑ |'|ΛΑΣΤ0|'|Ρ0ΣΩ|'||Α Ο'  'ΜΗ