Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Έρχεται βασιλιάς, διπλό νόμισμα & Καρατζαφέρης"
Newspaper website Website
Recognized text:
.20ῖθ
  = ι :  Δ ΤΑ;°Ρ?|:Α
θΜΑΡΤ|ΟΥ
ι' -. ζεί
 κ  7,· .|// · - .
ι  Η( Ψ·  Ϊ,
Β ··ἴ;'%¦ ›. - := “ ω   
_ 5 _.-,# >“ ` ί ·
| | _
χ 3 '. › η
.  Ξ Ξ χ · “ 3€ο Ποτ;Δ
. _ - ¦ χ - _ΛΡ.ΦΥΛΛΟΥ η
ι '   . <($815›58Γ ·
.Άι · Η· ηη" τ·ΔὲΥΡαἑ ι ·
"ΣΤΡΟΦΗ ΣΓΗ ΡΩΣ|Α ΚΑ| ΕΞΟΡΥΞΗ
τογ οΡγκτογ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ" 
Ο ΕΝΑΤΡΕΠΤΙΚ0Σ ΜΗΝΑΣ 'ΓΙΟΣ
« Ε Μπι
ΔιιιΛο ΜΜΜ 
ι κΜπιΦΕΡιιΣ»
Όταν η αστρολογία βρίσκεται στην υπηρεσία της πολιτικής!