Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ|Δ|00ΩΝ|ΚΟ "ΜΝ λ"0 κι· ΛΕΞΗ! ΡΗ 89.4 "Μ ιο "|0Κ·0ΣΦΠ Η 8¦00·0Ἡ00)
ΔΡ. ΦΥΛ.: 585 |ΤΕΤΑΡΤΗ 02/03/20Ίό | Τ|ΝΗ: Μο ΕΥΡΩ ρ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
______-___-_
ΠΛ|ΤΗΣ Μ
λαοὐ= «Παίξτε για εμάς»!
Τι ειῇΔΝ Θ έξ;; ο ΠΔοι< / κι
°`¦·©Ο| ΟΠΑΔΟΙ  οΞ)ιι£ιι~ιιΞΤοιινιο›:κκ θ `
 χοπ ΣΤΟΥΣ ι' `> Ά' ΠΔ Νιι<Η @Ο κ
 ΠΔιισεΣ ΚΑΤΑ σεφ" ή 7 ` Ο 
Η · ε Ω . χ Δ 
Χατζηισοιος και ` `| ζ ζ _ Ι ΖΔἱὶΪχΝ.` Δ |θ
Ψ | 'ϊ. :Η Ϊ Δ* “Η ~ .γ _
Πέλκος βασικοί ΟΜσκ
ΤζοβελΞἐς και Τζι¦ης
στον ημιτελικό  Δ σκορορ“ ί; ι
_ η _- κοι σφιε;Ρ| κσλ9υνιὸι να δωσ9^υν
- _ `; ι ` λ
ο : Η #1 Δ ς - Ξ” κο οξρο εαυτο τοῖς
ι' “ψ ρ; ϊ ή ζ: “ι ΎΞ“ῖ(; 8 _ _ Ϊ
 ὶ -  < ι>:`·  5ἴ:> η ι _ Ϊ: !7ι-`.ὲ- Ο Η 
οΤ| Ε|ΣΤΕι γι 7 ι “ _ ·· ^ ΕγκΔιΡιΔ ,ι
β γ: “Η τοιαιιιη ~<Η ει·ιὲνὅυάη ι | › 'Ή. .ιΜε ψυχι ι κι “ῖ
  του Τοὺντορ 'βαν στη . κερδιζειΙ   :
Η γι“τηνι“η“ θέρμη“ Ξ 7 δρχ . οΠΔΟ'(“ η” ι-ρι .__,_
.κε-νω- ἩΥ 'Ή
|(ΔΤΑΜΕΣΤΗ Η ΤΟΥΜΠΑ θΔ_^Υ"|ΖΕ' |(Α| Σ|ΔΕΡΔ ΣΗΜΕΡΑ Το ΒΡΑΔΥ!
'δισιιερσ
η Φ .ω“ Ι :5
σποκολυπτικος ή
" _ /ἶΞ απωλειο
.ς 7
¦ ._ . 
 Ό Η Π 7; ἔ
ΜΗΝΩΝ" ι· Χε; δ Μ ΜΜΕ ~' ·ΣεΛ.3-6
ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΞΩ Ο ΜΠΛΡΤ0Λ|Ν|
7 ' ' “Μ ι
ι οι 5 “ μ
ι - .  __ “ή Πω “κι ·
Ν · _ Μ ι 4 Οι Μ. Λ ι ι,ω# ι ι ωφΜ Μ.¦¦¦“ι Η” 7
ΕΠΣ" Ο' Ε|ΔΗΣΕ|Σ "ΡΑΦ°ΝΤΑ| "ΡΩΛ "Ν ΑΠΕΝΛ ΡΒ$$

Τελευταία νέα από την εφημερίδα