Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ν"|ΣΚΕΤ "ΑΟΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ πρεΛεωπ-τκοκπΔ·ο“ |'|| ΤΑ 0|Κ0Ν0Ν|Κ|
ΑπεΝΑ
ΔΡ. ΦΥΛ.: 586 | ΠΕΜΠΤΗ Ο3/Ο3/20Ίό | Τ|ΜΗ: 4,30 ΕΥΡΩ ρ Η ΑΘΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
= !¦ΔΜΗοε·Α, 
Ξ Το ΕΛΛΗΝ"(0 ο#¦ΦΜΑοΥ κ “Ά
ΧΑ ΕΜ 
ΠοΔοΣΦ!Ϊ
Ο εΞκΜ“.
«Κερσυνοι»
ἑ:ϊἑἑσε;:ῖ:ληψη Ο Δ Η 
του αγωνα Ο Ποππος με
κοκκινη μΠλουζσ,
-3((Δεν θ°··· κοκΜν€ς κσλϊσΞς|
κοκκινο γυολισ
 Ἡ - · Π 7 η ϊ κσικοκκινηκορδιο,,.
° Έτη ρεβανς
όποια και
εάν είναι
“Ν·_κ'ὁἶΠεἰἔὸΥΜκΗΣ η  »
ΚΩΣΤΑΣ ΒΔΣ|^ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΪ|ΝΟΣ κΔΡΔΜΗΤΡοΥΣΗΣ
Π 1 Το Ί-ΟοΠο Μακ
_ν_> 1 `_ Ο ορισμος
ΣΑΚΗΣ Γκ|ΝΔΣ |
ΠερΠοΣ ΔΝΔΠΔΣιΔΔκΣ Ξ?
ΣΪΕ^'ΟΣ ΣΤΕΡΓ|ΔΔΗΣ
ῇὲρΓὁὶΜβύοΣ χ  Β" Π"|'"θΗΜΞΕ Έ ;Χ ` 4 _ :
  ΜΜΜ ` Μ· κε ·· 7 -·
Γ|ΩΡΓΟΣ ΤογρΣογΝιΔΗΣ `”“ ί εκλεισετσμοΠο '  ·Σἔ/ 79-ΒΟ¦48
μ ¦ .
«ΓΥΛΛ|Α |(ΔΡΦ'Α» Σ":Ο Φ|ΝΛΕ, ΣΥΛΛΗΨΕ|Σ, 'ἱΡΟΞΞΓΩΓΕΣ |(Λ| ΔΑ|(ΡΥΓ0ΝΔ
του πεναλτι!
.κ ς'.
χ _¦ Η
› . έ ` _
Ο «ΠΑΠ» ΕΜΠ|ΣΤΕΥΕΤΑ| κΑΡΑΓκογΝΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα