Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΟΡΕΠ|.ΕΑΟΟΕ Η ΚΑΛΛΟΝΗ 'ή Με 'ΤΑΝ|ΩΝ|Ο · ΠΑΣ "|ΑΝΝ|ΝΑ·ΠΑΟ 0·3
ἶΑΗὲΝΑ
Χ ΑΡ. ΦΥΛ.: 569 |ΔΕΥΤΕΡΑ Ί5/Ο2/ΖΟ”|ό | Τ|ΜΗ: Μο ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΗΡΑ-ψγχΔΡ!
·ΣΕΛ. Ί9-3ο ἡ» · Μ
έ η Δ Τεραστω ΜΜΜ Ύ
ἶ `“ (Ἡ η 
η Ξ 5· Η
Ό Η 5Ε|_|=|Ε Ό ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΛΕΟΖ|Ν|Ο
ΤΟΥ ΟΡ|ΑΜΒΟΥ |·| |'||Ο ΜΕΓΑΛΗ Ν"(|·|!
Ντ Με ,
~ η 1! --«`¦
¦ -ν ὶ·ΐ=ΑπΞΔε·ΞΑΝ οτ·κΜΠ“9ΡΝ
'η · ; 'ἴΝΑΠΕΤΥΧ0 Π0ΜΑ. -7 πογκεΡΔιΣε Ε
 ι ἔειρομΡοΤ ΒΗΜΑ" ' _ Υ  τοΝ ΤογΝΤοΡ ·· 1 
Η |  ¦ΪξΤΟ;ΞΛΟδ Απο Μαη β 'Δηλω°“” Η Ή ω ΣΤΗ ΣκΜ<·εΡΑ  Ι δ ,
,  - - Τ Σ "9 "γ ΑΟΚ κ· Χ - Με ΤΑισ·κΗΣ Φω'?9"°=ΨΜ°°χ”
ΤΡ|κοΥΒΕΡΤο "ΛΕὶΝΤ| ΣΤΑ ΑΠΟΔγΤΗΡιΑ |(Α| ΣΤΟ ΞΕΝοΔοχΕ|ο
·ΣΕΛ.45 `  , 44
> ΑΜ ·
Τ' ζ _
ή Ψ 'η η ¦ Ο'
ς Ι β ' ` 7
Κ ' ' `/
 η/ασυλω3© 
Ι ω «ΑΡ|ΣΤΑ»ΣΕ ____ μέ _| .¦
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ “ . “7 μ 
< ΡΒ π» Η ῦ!ΤΞ
, 'ζ' Μ / ' 'Ια
Ο Ἡ] Μ /
 Μ οΠΜογΣ «Εγώεῳω
ΕΧειευθύνες| ΣΕ ΤΟΥΝΤΟΡ Ο η Τ' ΖΗΤΗΣΕ ϊ°πρόβλημ=;
 Ίσα· ΑΡΝΕΣΕΝ Απο ΜιχεΛ ῖ.ῖἑ:“::,,
·ῖΡΜΜΛ-ΑτΡοῖ Ματ-1
Ώ" ΔοΞΑ ή:: 
Ο  Ο    Ο · 88 ι ΜΑ·ΣπΗΝ
Εογχο ¦     ¦ ΕΜπΛΗ·σΜΗ ΧΡ0
“ .“   ΕΜΦΑΝΜΗ 
¦ _ η -Ν` ῶΣήκἔσνόξωτηνξούποἐΞ 
Α|'|ΟΟΕΩΣ|·| ΣΤΗ Μ||(ΡΑ |(Α| ΤΟΥΜΠΑ |Τ|Α ΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Ε) Η"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα