Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ζ· 2 Γ|Α ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ|
 ΑΝοΞΤοΑΝ¦
 Τ. ΕΑΜ-ΤΕ
ΕΞΑ|ΡΕΤ|ΚΗ
ΕΜΦΑΝ|ΣΗ
ΧΑΤΖΗ|ΣΑ.|.Α ΤΣ|Μ|ΡΟΤ
- Τ 7 ,
. η .κ ο ή  ο
Ε” η!
Τ Οι ξ Ι ζ
 2,0 ἴ ο
α “το«ουοτΝμα»
κοΝΝκΑΝ... τΑΑ·ΣΤ·κΑ ΜΕ ΑΝγΝΑΡκΤΑ οΦ ΣΑ·'ΝΤ, ΕΝΩ χΑΡ|τΤΝκΑΝ τ°"ἐΞ:ἴἔ:
Αγο ΑΝοΕοΑΕτ ΣΤοΝ οΑγΜΝ·Ακο (Μ·Α·ΕοΤΕΕ·Ττ, ΜΝοΤ·Α›
Ν ΤΕΑΝ: Η] ΑΡΡΩτΤἰΑ ΦΑΜΝΕ&Ν>Α·Α·
Δημητρόπουλο5
_ - >· ι
ι Ψ Χ Πιο ΕοΕΑΡΗ Ν Τ2ΑΕΕΑΑΑΕ @ΜΜΜ ΕΝΑ Το Μ
η· ΜΑΝ: κΑΝο·οτΝΕΕΝῳΑ·κΑΝΕ· ΚΑΤ' Ν ΜμΔΜΜΞ ΤΡΗΤοΡ·ΑΑΝτ¦Α.
τγΜΕΑιΝΕ· ΜΒΤοΝ~οΑγΜΝ·ΑΝο#ξ ' Ϊ* 
Μ|Α ΜΟΝΟ ΤΕΛ||(Η Ε|ΧΕ Ο |'|ΑΟ|( ΑΛΛΑ ΤΡΕ|Σ ΑΝΤΕ|'||ΟΕΣΕ|Σ - ΦΩΤ|Α » Μόν° Η"
ΜΝΖοτ
τ ·Δ - Ν οἘκΝπΗ:.ΡΑΝΤοΝογΑοτ ΑΝΑΑγΕ· ΤΑ 
Μ· · @Φ
ΜΜΜ Ξ'ΙοροΙὶ895ὲ Ο
«ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ»
ΣΤΟ ΣΕΦ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ Ο ΠΡΕΑΕΒ|ΤΣ Γ|Α
ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΒΑ »ι Σελ 39
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ · ΑΕΚ. 1·Ο
Ν ΕκοΡΕΡ ο ΕΕΑΑιοτ (33' ΝΕΝ.› _
Ν οΕΤ·κΝ Η ΑΝΤΕ Μ Ξ
Τογ ΑΕο:·Ν·ο _
η Ν ΜΝογΑογΤ¦ ΝΑΜΕ ΝΑ
Ο κΕΡΑιτογΜΕ ΣΤΗΝ ΤογΜΝΑ _ -; έ;
Ν ΝΕΤΡΑκΝτ¦ Το ΝοΕΑΕ '
|'|ΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ › Π
ΣΕλ4-7 - ά *τ Ζ 7
 ω ι ο ΒΑΡΗΣ
ΑΝ0ΥΣΤΜο ο ΑΝοΦΑΣ·2Ε·
ο ΑΜΜΑΝ: ΕΤο·ΜΑ:Ε· ._ ι ΧΕ|Ρ|2ΕΤΑ· ΜοΝοτ Τογ
· Το οΕΜΑ ΤΗΕ ΕγΡΩΝΜ'κΝτ
τγΜΜΕΤοχΝτ η
ΤΩΝ «ΠΤΗΝΩΝ» η ..Μο
7 ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
:Σελ 10,11 · |'|ΟΥ ΟΑ ΕΧΕ' ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
' ΠΩΣ ΑΞίΟ|'|Ο|Ε| Ο ΑΝΑΣΤΟ|'|ΟΥΛΟΣ ΤΗ Λ|ΑΚΟ|'|Η
ΘΑ ΕΠ|ΑΕΞΕ| ΤΗ ΝΒΑ»
' ΑΟΡΤΟΣ: «ΑΝΤΕΧΕ| ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΓ».
Φωτορεπορτάζ, δηλώοε·8,
παρασκήνια, γιορτή ΕΠΣ Κιλκί8
. ὲ Ι .Α .
Δ @ρακαρΙακη5; Τ
. - ὶ Ι ` Τ
Μ. Δασκαρΐ5 με τον Ἑἱῖᾶαγκρώνη
νοττΕγτΕΑουΕ: ΕοΝ·κοτ ΑΛΕΞ. - ΠΑΟΚ 2-3 ' ΕΕ ΑΤΡοΤ·κοτ-κΑΡΑ|ΤτΑ Ο-1 «ΤΕΛΟΣ» Ο ΣΤΕΒΑΝΟΒ'ΤΣ