Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το ΕΡΑΣ|'|'ΕΧΝ|Κ0 χ α Ι“ΒΝ-·: _
ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ0 Ε|ΝΑ| Σ'|'|·| «Μ» ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑ| ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ ί ί “
Μ δ    ΣΕΛΙΔΕΣ :
|·| ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑθΛ|·|Τ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|Α|(|·| 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ 2015  ζ ΑΡ.ΦγΛΛΟΥ: 0950 Τ|Μ|·|: 1,30 θ
:Σ τα @ΣΜΣ τοκεΜ@π@Μ@ε ΜΜΜ τα) ί;ωεΜΜ @1 Μ@@ΜΜ@ ί Ε
; Ι αν ΔιωΜα ΗΜ @3 Μα στα: κι @ω πρεπει] Με πιασει  ί
ΧΡΩΣΤΑΕ|
ΜΑΝΔΜΜ: ο ΜπεΡΜπΑτοΦ
” “ Στο Λ|ΜΑΝ|....
νικπσ ·
4 α. τα, Γ. πιο" ._ ;
· · Δ .ι
Για να ΞΞῷἙΠΜΌΞΠἐΧ Για να δώσειε Τ Για να στείλειε Γιατί ακόμπ και ς;
το σόοτπμα και _` "7 τ - ' “ - μήνυμα ενόψει ί τώρα σε @@β©@ντ@Π _
να «σπόσειε» 7 σε όσουε Λ ` Π 7 '7 Κυπέλλου και βραδυν- 
το ψευτοαόττπτο δεν σε σέβονται και πλέι-οφ το γήπεδό ἶδυεί μ”
ΛΑ ο”
 ΚΑΕ ΠΑΟΚ: ΜΕ ΑΠΟΥΣ|ΕΣ ΣΤΟ ΣΕΦ ' ΕΠ|ΛΕΓΕ| Φ|ΜΠΑ Γ|Α '|'|·| ΝΕΑ ΧΡΩΜΑ
Με Λεοςίνιο στο αρχικό σχήμα Μ Ε  Ϊ . 
»ι Σελ 4-8,52,56-Ξ Δ
και Καραγκοόνπ στην αποστολή ί
ο ΜΜΜ για το τρίποντο Π 7 η
Τ .› Σελ. 10,11,49,53 1 ; . Δ Ε
ρειε Χ 3 τ 4 Δ `
εβδομαδε5
εκτόε ο " ¦
. Ν ι >
χ°“°ἩεΡ°°ν ΜΜΜ: - Με τιΑΝΝιΝΑ
/ ' - ί ·ι “κ Η_επιλπίικό εμφανισπ'του Οσκόρο
ΜΠΑΣΚΕΤ: |·|ΡΑΚΛ|·|Σ-Φ|Λ||'|Π0Σ κ · ρ ί . ε ο . ι > κα .α ·
 _ › ο . ›. ι _ · και π εξυπναδα του Ξανθοπουλου
.πΑΝΑοιιΜικοε:-ΞΑποιιο-τ 7- ϊ _ ε / ν ' ῖ >·8ῇγήὅαΨπ"νΐνπ" νίκη
ι , 9 Μ
-`( ”Δ ' γ “ τ ·Ϊ ά ά
_((Χρ"°°ξ)` Ά |:| Πρίφτπε: οταν @37 πανε τα πόδια,
' Με Καπνίδπ σκόρερ, ο Αρπε
Ρ 1-0 τον Αιγινιακό
] | Δ | ·Ξ .` κατευθύνειμυαλό ' Ποια σχήματα δοκίμασε
Γ " Π [Π Φ|Μ|'|Α και Γο ραντεβου με τον Μπερτομεου ο Αναπό"°"λ°5 Σελ 12,13
'Μ  ΐ
ΜΕ Τ|·| ΜΕΤΠ95Ρ0ΠΤ
|·| πολιτεία «στρώνει . η· 1:] Χ ν σελίδε5
Βρίσκειε αυτό
που θε5 και
. ω ` Η τ 7 ~ ί ί ί 7 Η ' ·
η Χ κ η Ι ` | κ σε βρισκουν
τΔ ι αυτοί που θε5!!!
το Χαλί» οταν ΕΠΟ