Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_εε Ξ
.μια Μ
;|ξ .1:4|/ ΚΟΠ;” Ξ ς
_ἶ= Δ
έ 6133]
«ΚΛΕ|ΝΕ|»  Ο ΒΟΝΑ|'|ΑΡΤ|ΣΜ · ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΝΤΟΝ|·|
κΑι·Αι·κ0νΝιι ΜΔ
' Πέφτούν αύριο 6 ο _/
οι ύι·ιογραιρέ5 με τον ·
22χρονο Ελληνα διεθνή Μ Κ Γ κ
' ~ | ` κ
4  ι” | 4 ω
Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ κΥΡ|ΑκΗ 31 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 ΑΡ. Φ. ζ 0954 | 
ιιΜι-ι; 1,30 ε
- Η Π "ΚΟΝ
,.ΒοΛ%ει¦Νει τι" ΝΕτι·ιοτιιτΑ Μ" 6
Η ; 1 Ι Ο ”
ο παοκ, Αοοιι0ιιτ0Σ Απο ιιΑικτεΣ, ΜΜ€=1=ρκΕΣ
κοοΥΤΣ Λ|Ο||(|·|Σ|·| _ - ΕΓ|ΝΑΝ 23 Ο'
  η η ή."
 Η Ι 8
ΞΑΝΘΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΤ|ΔΡΑΣ|·|
βγόζ0ύν 0ι «κυανόλεύκ0ι»
με 0τόχ0 το διπλό
| #09 τΡΑγΜΑτιΣΜ0ιι
έ  ν ΚΑΛ °
ΑΝΑκΑτειι·ιΞ... Φ ό· σε “ΕΜ Το 6=ὲΤ^
ΤΗΝ ΤΡΑΝογΜ  “  η ' . η ι·ιΑ0κ-ΑτΡ0Μι-ιτ0Σ
Ξ Ζ7·3δ,64
ΚΑ| |'|Ε'|'ΑΞΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ
ΒΑΘΜΟΥΣ Μ
|'|ΑΛ| ΤΟΝ ΤΟΥ
' Τι είδε ο Αναστόι·ι0ύλ05
στο φιλικό 2-1 με την Πύδνα
' Κ|ΝΔΥΝΟΣ Τ|ΜΩΡ|ΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
το ΜΑΝΟ κΑΡνι·ιιΔι-ι
' Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΔ' Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗΣ Σελ 10,11
Γ|Α Ε|'|ΣΜ
ΚΑ| ΒΟΡΕ|Α
' ΕΛΛΑΔΑ
31 01
Η γιορτή
του Μακεδονικού _ . Η .
Φωτορεπορτάζ | Ι 1 7 Αφιερωμενο το γκολ του ῳακ
1 ¦ ΔΠλωσει5 . αι·ιο οι·ιαδούε ο ονεγεννητο“γορ“κψ“
η, .- η ύ . '_ Παρασκηνιο Ι . 1 Δ
ΣΤ' .Μ ω· __.| Παιδικό · _
Π ρωταθλήματα
'Μ @Μ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΠ05Ρ0ΠΤ
ἑΞ::,ἔῖἶῖἶ “ι
ΕΣΦ|ΞΕ ΤΗ θ|·|Λ|Α ΤΟΥ | - Χ 1 ε Βρίσκειε αυτό Πού θε5
0 ΠΑΝΘΡΑκικ0Σ 8 ο ϊ <__ι Χ | ῇ__ Η ΜΝ Η' π ΜΜΜ
· 1-0 0 ΠΑΝι0Νι0Σ ΣΤΗΝ κ0Μ01ι-ιΝι-ι _1 _ι τ ) _._ι ν___ι ε) ε Δ ΕΝΘΕΤΟ αυτοί Που θεό"
' ΠΑΝΑιΤΩΛικοΣ-κΑΛΛοΝΗ 10