Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Ύ  >:;ῇἶ.¦ῇ_:ῶἑ;:.εΞΞΐκε·
ἐξ 4, ζ' ·· ·.'“ ε '. - 'Ρ .“ ζ» !ἶ Ε :3 > Ϊ Ρ 
ἑμΑ..-. . ε - ·” -.-κ·Λ..Ε-:&ωΜ9:&&* 
1 ΝΕΝΕΣ
  Δεν πρόκειται να
ΣΑΙἰΙὶΥΙ`() 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μια Μ). ΦΥ.λ.λ()Υ 505 ΤΙΜΗ: Ι.5=
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ε ΒΔΟΜΑΔιΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
$νΜ κι .γ›ι^υΜ-Ιιιιιυ.μι·
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ι
 ΦΛΣ|ΣΤΕΣ ΣΤΗΝ εε .¦ .« ¦
ΣΚΗΝΙΚΟ . `.ἑ
Μενωπική
 Σιραιόπεδα 
συγκενιρωσπς
θελει Η Με γ
ΙΑΔ `
ΜεΣκλιιΡιιιΜ - - ι `%/δ=τῖ>_"Μ¦ ¦ ι
ΞωΜζ妦 πωπω" κλιπΜιιοειλ ,> _.  η» ,
η ν . -.-Μω ΜΜΜ”
ι·ιΜππ λπΕιΛι-ι οπεκιΜπο  
0 κίνδυνος να εγκλωβισιουν σιπν Ελλόόα ακόμα και 4 εκ.
μετανόσιες. Οι ακραίες προιόσεις για δημιουργία «γκέτο» σιπ χώρα
· Αναβιώνουν αλλες εποχές σιπν Ευρὡππ. Καιόσκουν πμαλφπ γ Δ Μ . ι _
και μειρπιό από νους πρόσφυγες και τους συμπεριφέρονται - “ = Ο Ξ* ι Κ γ
σαν «σκουλήκια» ,Μ ω :. - 7 
"'" 'Μ ΩΡΑ ο· ΜΜΜ Μ εφ. '
ΖΗΤΟΥΝ ΟΛΟ ΚΔ' ΠΕΡ|ΣΣ0ΤΕΡΑ ΝΕΛ ΜΕΤΡΑ
Τούρκος θέλει Ι Οι ΓκρΓζες
νπλεοππκπ άδεια Ύ_ έ ~ Ζώνες ήλθαν
στην Ελλαδα γ Ρ . να να μείνουν
ΔΠΟκΑΛΥΦΗ ΣΟΚ: ΠΔ ΤΟΝ !Δ|ΟκΤΗἶΗ ΤΟΥ Τλ|8