Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θε ρνθ55 Σάββατο 30.1.2016 · Αρ. ΜΜΜ 600
ΞΟΕ|Α|_
>ΚΜίἰὶεε
τοχΠτηΘ.9τ · ρ8τ85|ςΜἰο.9τ · '(θΓῇῖ5Θ.9Γ · Όθ£|(5ῖΘ/ Ν°1
ΜΜΜ και
Το 4ν% των νέων νεΙνννντ8νε|
«ξΜενννν8 Ημών"
Ύ' | ι ι ι  κ"»
πως ννεΒνίνννν» στν νννννέν
ΝΟΣΟ|(ΟΜΕ|Α Β. ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ' ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤ|Δ|·|Σ
Δεν έΧ9υν ούτε έναν  Ο κόσμο5 ἀρχ|σε  Ο ογρότη5 Που «τα χώνε|» στου5
σε0ν|Κ0 ἙΟμΟΥρ0ΦΟ!  το... τσ|Πουρσ  κυβερνώντε5 καν τα... ΜΜΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα