Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣλΒΒ.>ΥΙ`() ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ζω ο
.ΧΚ ΦΥλλ()Υ 506 ΤΙΜΗ: Ι.5=
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ε ΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΔΑ
κιτ υ .ρι·υΜ-ιιιτιΩμι·
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝ^ΜΕ
Γερμανικό λ  Ύ
σχέδιο α 
Γκεμιτελς 6
ΣΕΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΩΡΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑποκΜΥυειΣ τοΡΑ θέλουν την Ελλαδα εκτός ευρώ και Σένγκεν = |
Ι Ζητούν νέους ληστρικούς φόρους '
ο "°Μ"°9 με και κούρεμα συντόξεων
τους «πρωην»
' Προκαλεί ξανα ο Σόιμτιλε, ο ρόλος του ΔΝΤ , ` ὅ
Η φρόου Άνγκελα χαιδεύει τους Τούρκους
με 3 δισ.. Ούτε σεντ δεν Παίρνει τι Ελλόδα
Ο Ερντογόν σπεύδει να εκμεταλλευτεί Μελ
την ευκαιρία. Διεκδικεί το νιτσιό μας 2-8. το" ρ
Μ τιμ: Φοι>οκΑτΑιι·ιΔΑΣ το ΓκεΛο ΝΤ ,Με
«Φεσωμένοι» με 240 δισ. οι 'Ελληνες πολίτες
·.. ...................  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕ|Α ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟκΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΗΣ τΡο'ι'κΑΣ
ειιιΜεκειοΑουΝ ιι.ιοΑιι ί '
Οι επαφές
Ο' Γ|ΑΤΡΟ| κΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΔ' ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ|ΟΥΝ
Η αδιαφορία
ΤΑ ΠΑΡΤ| ΤΩΝ ΟΡΓ|ΩΝ
Η Αθήνα
πρωτεύουσα
των Μωαβ
› Μ 'ΟΠ
σκότωσε
θ ασθενείς!
τ ι το ο:: ι
κ ν" “"' Μ.«Σκ _:·«Τ .Μ