Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝ|ΚΟ  9
ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ ?Τὸ  ·
Ε|ΝΑ| ΕΔΩ! Κ “
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11|Ο1|ΖΟ1Β
· ΕΠΕ|ΣΟΔ|Α ΚΑ| ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ|
. ι “;~ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ Δ|ΕΟΝΗ ΠΑ|ΚΤΗ
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ!
“` ΑΜ- Η
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ
ΖΑι'Ρο: ι-ι·ι·ΑΝ
ι-ι κΑΑγτεΡι-ι
εΜοΑΝιτι-ι Μον
ΏΡνΦΑιο.Ρ=- 1
τειΜιΡοτ, χΑΡιει-ιε
Π χΑΑΑΡοειΞ ο τογΝτοΡ¦
«τοΡΑ ιΞΜΑοΑ
τον: ΑΝτιιιΑΑονε κΑι
τι-ι... ΝοοτΡοιιιΑ τι-ιε ιιοΑι-ιε»
Π ΧΑΡ|ΣΗΣ= ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
Π «ΠΡΩΤΗ» Μ|ΧΕΛ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
Π ΕΡΧΕΤΑ| Ο |ΒΑΝ Γ|Α ΚΑΛΛΟΝΗ
ΚΑ| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Π ΠΑΡΩΝ Ο ΧΡ|ΣΤΟΒΑΣ|ΛΗΣ,
ΠΩΣ ΕΧΕ' ΤΟ ΟΕΜΑ ΤΣΑΒΕΣ
Π ο εΑΑιιιττιΑι-ιε
Στοκ ιιΑΝιοΝιοι
ἔΞ¦ ΠΑΝΟΠΛΟΣ
χ ' |κανοι·ιοίιιοιι «Αναστό» για
την ετοιμότητα των παικτών του
και τιε λύσειε ι·ιου έχει » Σελ 1ο,11
ΑΥΤΑ Δ|ΝΕ|
σε Παπανικολάου
Η... ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑ|ΚΤΗ
ΚΑ| Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥ
11 01
ΚΑ| ΤΩΡΑ ΑΡΜΑΝ| Γ|Α ΤΟΥΣ «Κ|ΤΡ|ΝΟΥΣ» Μ Σελ 48
"Ι ΕΟΝ|ΚΗ: ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 0-1 ' ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2-0 ' ΝΕΣΤΟΣ - ΚΑΜΠΑΝ|ΑΚΟΣ 1-Ο ' ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΒΥΖΑΝΤ|Ο Ο-2