Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' επικει·ιι:ει:
· οικοπο ια
πολη Ψ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣ0Σ
η ΣχΝΕΝΤΕγΞ _
ο· ῇ›(|
 Ο κινεζικός όμιλος καταθέτει πρόταση για το <<Ηί|τοπ>>
 ΝΠν.4··'π·ὡξ·ἶ
Σελ. Ι8-"9
κ Μαζι με τη Ροειιπ
“ο Ελληνικό
η Τι λεει για τη Ρο"ι-Ρο||ίε, τα σχεδια και τη στρατηγική
Ο' ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΝΗΜΕΡΠΣΛΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ' . οπΙηρΑΣΔεΝ επΙΘγΜΕ1ρΗΞΗ
Το ΔΝΤ φεύγει από ι ¦ ς 
Το ΠΡ9ΥΝΗ|Ν _ > 
τον Μαρτιο μετα “
από την αξιολὁγη ο Ε “
» Αντίθετα με ότι δηλώνει ο Ντόισελμπλουμ.
ο νέος ρόλος που θα αναλόβει και οι όροι
  Ευκαιρία βλέπει
  <· η Αθήνα για Το
 θέμα του χρέους
_ Ἡ» ¦__ 0Λ0Τ0 ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0 Β
ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ¦ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ
'ΝΟΓΡΑΦΕ| ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΡΗΟὁΕΟΤ8
ΚΑΙΟΙΠ0^γΕΘΜΚΕΣ @ϊ ή η, ¦Μἡ__Ἑ:_ἶέῳ η
Ξαναμοιραζετω -·  ' Ύ ο = 5 .
λιανεμπὁριο ·   
ιιΣνινιοοιιιΑ “ΣΧ ¦ ' 
 έ Απογείωση με χρυσες 
ο για αύξηση τ '
 δουλειες στα Περιφερειακο
» Δυναμικό χαρτί στη διαπρογμότευση
με την Τρόικα για το Ασφαλιστικό
» Το δίδαγμα και οι ευκαιρίες
που χόθηκσν ω 52-53
το ΜΜΜ
ΠΕΡΑ ΑΠ0 ΤΑ Η Δ|Σ. ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΜ
ΤΩΝ ιΣχνΡοΝ
840 Δ|Σ. ΣΤ'Σ «ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΒΝ8|ΝΕ88»
Ως το Δ' τρίμηνο
τα σόμπα'
οο πο'
 της· 
Ρ· Ο στόχος της ενίσχυσης της
ρευστότητας των τραπεζών
και τα ολλα «αγκόθισ»
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Κίτρινος πυρετός
σας αγορες
» 8 δισ. χόθηκαν στο Μ.
σε 3 συνεδριόσεις.
» Ανεβαίνει ο χρυσός ω Με
Π Μπελ Βλακ :στα
 κ Ποιοι έβαλαν
" λεφτό
στην ΑΜΚ
ιι Μπόμπολσς. Περιστέρης.
Φειδόκης κό.
Στα αστέρια της 7ης
Τέχνης με τη «ί 82ί >›
» Η ταινία «Βιοπόπιε» στις
υποψηφιότητες για τη «Χρυσή Σφαίρα»
δ· Οι αλλες επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ω 32-33 ί
ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ Σελ. 38-39
Αλλόζουν αγορα ι
ιδιώτες του ρεύματος
» Οι μεγαλες εταιρίες. οι δημοπρασίες. το
25% της 'πίτας' και το δίκτυα πωλήσεων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα