Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ι ΜονΑΡιον2ομ '
 ή ο οΣ ΦΥΛΛΟΥ
 _ ΤΜ: 3¦5 ΔΙΣ· ΑΠΟ ΤΑ ΟΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙ0
πανε χ'ἱ.°,““ θ ἐμὲ
3 πολης;” εκ.
ω".···Μ·ὸ·. Η ι
ο Σε ποιους τομείς «χτυπούν» οι πουν επανω και για ποιους σφιννει ο κλοιός οι α"0φὁσε|ς
 *:= Ν
  Τα @688 και γλ°Μήἔἑ“
' συγκρουσε|ς 
 ΣΤΗ στις του
ΣΕ 5 ΣΕΛ|ΔΕΣ το ΚΑΛΕΝΤΑΡ| τοπ "Μ" ΣΜΜ0 πιο
ιΣχγΡαΝ κΑι σΛι-ιΣ τι-ιΣ Αι·σι>ΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΣΕ ΕΝΕΡ|'Ε'Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Α'ΑΝΕΜ|'|0Ρ|0 9' ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡ0Ν|ΑΣ Το 
Που ποντόρουν Βαρδινογιαννης, Μυτιληναίος, Κοπελουζος, Μ 44 η _
ο Μπόμπολας, ιωαννου, Στασινόπουλος, Κανελλόπουλος. Κόκκαλης. Τι Μ 
_ σχεδιαζεται σε λιανεμποριο από Μαρινόπουλο, ΑΒ Βασιλόπουλο, » Φόροι και σενόρια για
αντελια6η. Σε Τε|οοοιπ8 από Τσαμαζ, Περσιόνη, Ζαρκαλή. Σε «κόκκινο Φεβρουόριο»
 ιχθυοκαλλιεργειες, τουρισμό, αποκρατικοποιήσεις Μ Ἡ
. οτ;;; ή? Το Τρίπ[υχ0 οιΛοΣιτκ-τΕι>ιιΑ | Μ22.
. ί ο η - 7 Το «καυτα»
επιχειρημσπες “-- “- γ α, ι  ο
και φορεἰς 7. κ - Μ α και Το κινηἑρ“ Ί ΐ2μην0 Του
. . ' ~· ο ο “η  ια νοέ ει ο Πε Με
 ω  “` ή. Υ γ Ι ρ >· Καλειται να πλή5ὡσειι49Β:|κ.
 η  :ἔ  η μ για τόκους και δόσεις δανείων
ΜΕΑ£ΕΒΕ5 ΒΕΝΖ ΗΕΗ-Α5 Σελ. ια
ΕΡΩΤΗΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
' Για την οικονομια και την Πολιτικη
Σελ. Μια _ ί έ 7
Αντί για... πρόστιμα
Π^ρ^^Ιμκο ΜΕΤΩΠΟ το χι>ιιΜΑτιΣτΗΡιΑκ0 κΑΑΑΘι ΤΟΥ ΔιΣΕκτσγ ΕΤΟΥΣ χρυσές δουλειές
Μ Μο ' Η ε αν 'ετα ία,το σκανδαλο των
«Γεω ἔσω Ρ ο' 35 μετοχες 
π ο υ κρυ βο υν
ΣΠΥΡΟΣ θΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ 82-33
ευρω· κέρδη
__-_+__- Επενδυτική επίθεση
3 ΜΜΜ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ κΟΡΥΦΑιΕΣ ΕΠ|^Ο'ἙΣ ΑΕΡΗΑ¦ ΕυΗΟΒΑΝκ, | ' » 'επανεκκίνηση με ΕλληνΜα ΥΠΑΝ, ΟΟΟΑ-ΟΟιΑ, ΜΟΤΟΗ ΟΑ, ΕΑΜΠΑ, ΡΟΗ' απο τον Μι' οῇ|ρπ8
Πώληση Το!! Μπέρι!. ο' Ε|Δ| κο' » Πρωταγωνιστής των εξελίξεων καιτηνέα
Τ' ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ
ΚΜ°"°λ“'°Μ που ΠΡΟΒΛΕΠ0ΥΝ ΕκτιΝΑΞιι σε τιΣ τοσο ινισΝΑΔΕΣ χρονωνΕυιὁσκ“ιτοεεωτεΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα