Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΟΥΑΑΣ ΚΑΙ ΕΑΠΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ”- Λ ' 
ΑποκραΤικαπαιἡσεις¦ εξαγορές¦ αΤραΤηνικἑς τοποθετήσεις και νέα Μα Τραπεζικο
·  Αν . Ἡ · ' «αιωνα» με
  “  μεγα η ε|σ ο η 6 δια ευρω
 σε μεΤωΤια 
Ν · ο καιηπΜΜγωτην
" κ Χ ο · ι π επιοΤροφη των καταθέσεων
Μ 8-7
γ Το ΠΑ¦θξΉΆΡΖἩε¦ΨοΕΡἔὅθΥΣΕ|Σ ΕΘΝΙΚΗ πωπω ω.
. ο Αν Κέρδη και ζημιές
¦ αιιὁΤηΡἱιιοιι5
. » ΗΜΜΜΜΜ
ΜωΜΜαΜ
με Τα 250 εκ. στη Μαιο ΜΜ+¦ΜΜ2Μ
Σ ,- Η ΜΕΤΑΤΗ Εαιιοαι=ε
:Ι Μ ιιΞιΕΡΣοοΦ ΜΤΒ
ι έ ¦ “Νέα ΟΓΟ]θΟΙ8 <<λοΚαρει»
._ Τι «ψάχνει»
 Μ οΡΤοπι Μπαρ
ΑΚΟΜΑ ΤΑ 464 + 367 εκ. + 86 Τον ΠοΑΣοΝ. οι ΜΜΜ ΚΑΙ ο ΟΛΠ, οι ΑΡΑαΕΣ ΚΑΙ ο ΑΣΤΕΡΑΣ
πρέσβης
» Τα ραντεβού και οι απαλές που πηρε
Μ ιιΑΙχΝιΔΑΔιΚΑ πωσ
Τα γυριζουν ΕΕ και
ΔΝΤ για το χρέος 1.;; ,  ~ ο
ΤΑ ΠΛΑΝΑ Τον ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤο ΦΩΣ ΟΛΟ Το εαεΝΔνΤικο Τον ΤιΡοΤι>ΑΜΜΑ Μητέρα των
ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ μαχών οι γιορτές
ο «ΜΜΜ» ` ΣΝΟ ε Ο ε Τ| ·· ενια:ι“Κιαι:
ΙβανκαιΤα γ  ς
«παρκαρισμένο» δουλειές
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μ 3445
150εκ.ενρω 4 ο. ι κι |  ξ Ι Ύ . _
“ Α ” ἔἔἴἔὶἱ'ὲΒδιἔῦῦῦΜ “ * ~ ” ΖητείΤαι οΤραΤηγικο
 · Τ· $ἄἙἘἩηΣΜ ο ΤΟΔΕΛΕΑΡΤΠΝΖ2Δ'ΣκΑ|Ο<<ΓΑΜΟΣ›ΠΟΥΕΡΧΠΑ| σχεδιο 084κΜὁους
' ι και ο Παπαμιμίκος
ΣΤΑΣιΝαιΤονΑοΣ, ιαΑΝΝον ΜποΜιΤοΑΑΣ, Ξ-“Μ“ο“ΜΠΕ›ιΣνω
“ω ΜΥΤιΑΗΝΑιαΣ. πεΡιΣΤεΡΗ'Σ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΜ“ΜΕΠΜΜΜΜ›

Τελευταία νέα από την εφημερίδα