Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
τιΜιιιε | Ρ.ΦΥΛΛοΥ εποε | κνΡιΑκιι3ιΑΝσνΑοιον πιο | κΑσιΜεΡιΝιι ΑοΛιιτικιι εΦι-ιΜεοιΔΑ 
Μια-Μ” @
ΟΒΕΛΛιοΣ ττοἶτι>οιιιικο  τ . ` Ϊ 
ΜΕΤΑ ΔΩΡΑ · ' ὰ. κ ο ΤΟΥΝΟΤΣΕΡ|ΝΟ
Πλ τοκ "ΜΝΗΜΗ  ή ΜΜΜ"
κιιιικτιοιιοιιτκπ   > 
 Μο! Η ΜΜΜ"    °°
κανειόνειρσιιενταδα5 Η · · ' · ' - .
' Στο χειρουργείο από ο Λαζσρ
Μ“·ΜΜ“@ τοκ ΔΝΤ||(ΜΛΣΤΜ" ΤΜ
ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ,
ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Υστερα από 4 σερί ήττεε.
π ομαδα Με Τριπολπ5 επέστρεψε
δυναμικο στι5 νικε5
Μαι-ΜΗ @
Ο ΠΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣ|Α
οι γππε6ουκοι ειχαν τα γκολ.
οι φιλοξενούμενοι τιε ευκαιριεε
πικαπ @6)
ΑΠΟΛΥΤΟ Μι...
ΚΑΛΗ ΜΠΑΛΑ
' Δοκιμααία στα Νέα Σμυρνπ
για τουε «ερυθρόλευκου廦 με
τον Σοφα να περιμένει αγωνιστική
βελτίωση ' Εκτόε Ομάρ και Μποτίσ
¦.Ἀ· Σ' ε Σ
.<' Στο τελικο σταδιο π διαπραγματευσπ. με την |ντερ να εκει δωσει το «οκ» για τον δανεισμο του ω5 το 20Ι 7 ' Οι τρει5 λογοι που'κατελπξε
ρ , · ι Μ, Ι · Ι · · ρ Ι
ο Στρ ατσονι στον 24κρονο επιθετικο ' Σε εξαιρετικπ καταστασπ ο Μεστο. ισωε ειναι στπν αποστολπ για το ματ5 του κυπελλαυ με τα Γιαννενα
` '7Σεκινα3ο>Μπεργκ αυριο κοντρα στον·Μιτωλικο ' «Η Παλερμο περιμενει απαντπσπ για τον καρελπ» λενε οι καλοι
ΑΛΛΑΖΕ'... .
' Τα νίκπ που θα τον στείλει 
η “ο ι  ι “ η μ πιο» 
πιοκονταστπ 2πθέσπθέλει  `
οΔικέφολοε στπνΞανθπ _ γ ι
'Με Μα στπν6μυνα · ' Π · 7' ο ὰ
το πλονο του Τουντορ
λ Λιβ
' «Μου αρεσει π Μεσα. Αν θελουμε
η . _ να τερματ'αουμε 3οι. πρέπει
τ να στοκεὐουμε στπν ι-π θεσπ» ειπε
ι 7 ο Ζντοβτε Π Τπν τελευταια στιγμπ
γ θα κριθε'πσυμμετοκπ
7 ' του Δια ντί6π ο οΑκΑ
, _ ` ·_
ε ί -`|
7 " °
_ · . Μ·