Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΒ Λ 9 ° :Μ Με τι-ι Μετιιο5Ροιιτ
 ΜΒ =
έ κ ¦
ΤΤ  ΜὲΔ _/ _/_! - Βρίσκειε αυτό που θε5
κα' σε βρίσκουν αυτοί που θε5!!!
 εΝοετο
¦ἶ| _ .. . ΞΤΟ |'|ΡΟΣΟ|'||ΚΟ Μ|ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΝΤΟΝ|·|
0¦μεγόλοε . Ι. .
που χθεσινοάιαγώναε ›
πρωταγωνιστῇΞ:. ρ . - γ Η ι η. .Δ ι
ή “ ' ΜΜΜ 
ι Φ ι 7 η ρ ` - · Π
 #0 ¦ Ί η. Σ· Ώ
 - ή ΚΙ· κτ
ΗΡΑΚΛΗΣ·ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ι-ι κΑοι-ιΜεΡιΝι-ι ΑΘΛΗΤ||(|·| εΦι-ιΜεΡιΔΑ πιτ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ κγΡιΑκι-ι 3 ιΑΝογΑι>ιογ 2016 |
» η είπε στη «Μ» για τα σενάρια
επιστροφήε του στην Τούμπα ¦
και τι λένε άνθρωποι 2 έ
του περιβάλλοντόε το ϊ - “
Ο μαέστροε του γκολ
σκόραρε τρει5 φορέε Ο _, , ;¦
(15: 43· πεν., 7ο·› _ ο . _ ρ Η 
και μάγεψε με ' Ο ΟΦ ΔΝ! ΜΒΜ( Βίτορ: «Τελικό
την απόδοσή του . Ι ~ Κυπέλλου και
- - υ υ Δ .
ὁ |ι πρωτοι στα
ρ!αγ οΠ»
ι ΑΡ.Φ.:0928 τ; 1,3ο€
ΞΑΝΘΗ - ΠΑΟΚ
ι Προτινέσε_ιεες,ςή
Βστόχο. την αγωνιστική
_αφυπ!ιση: άΨβάλλεται
ο |'|ΛΟκἶ_να πετυχει ι
' Παπαδόπουλοεῖ·
Νίκη που φέρνει
ηρεμία
' Ερχεται
μεταγραφικό
ενίσχυση
Καραγεωργίου:
κέρδισε δίκαια
Μνι· ο πιΜιι·ο·ι· Απο τον: ΦιΜ όλον: τον πΑοκ 
' κο: γποψι-ιΦιοεπΑ τελη Μπλακ _
έα Δ Με .
ησκλογτ Μου»!  _
Μ Ν «ή ΜΜΜ ΣργπεΡ :ΑΜΣ ρ
Θες; ΜΒΜ Μ ΕΜ ἔδἘἘΐ“ΐΞΞ:ἴ;ἩἰἔἑΐἑΞΐΜ” ς
ά ή | .
ΕΠΣΜ ο· κοΡΥΦΑ·ο· ΤΗΣ Α1 2:λ'¦ΖΈἩἑἩ“Ἡ8=“  Ω ' ΣΞΣῖΞΞμἙΐἔ“ω“
'Π ψήφισαν 18 εκπρόσωποι ομάδων Τογ Δρ" ΣΤοΝ ΦγΣ|κο Τογ χΩρο ω ῦ# ' ο μεγάλοε
και τι έβγαλε η κάλπη του η·ιετι·οεροι“τ.9ι· Σελ 42-44 ΑΡΗΣ'ΡΕΘγΜΝο πρωταγωνιστήε
' ΜΑΓΝΗΤ||(|·| Ο ΓΕΩΡΓ|ΜΗΣ, ΕΤΟ|ΜΟ|
ΠΡΩΤΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝ|ΚΟΣ ΣΤΟ «2ο 5ΑΝΤΑ ΠΑΥΛ|ΔΗΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ' ^Π°θΕΩΣ" ΤΗΣ °ΜΜ^Σ ΑΠΟ 4500 ΜΟΥ Β
€|_Α05 ΒΑ5|(ΕΤΒΑ|_|_ ΤουΠΝΑΜΕΝΤ» η ΑΡΓει ΑκοΜι-ι ο ΜετΑΓΡΑΦικοΣ ΣχεΔιΑΣΜοΣ Σελ 14,15 ' ΠΡ|ΦΤΗΣ= ΒΑΛΑΜΕ ΤΟΝ "ΗΧΗ ΨΗΛΑ