Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ΑΠΟ το ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕ|ΩΝ0ΥΝΕ ΤΗΝ Τ|Ν|·|
γ Μ·5θ"Μ9ω'·9Γ ο ” πεπτικό" ιιιΣ ιΣιιΣνιιιιΣ ΣιιικιιΣ τικ τσκ αλιιιπιικο
λ _ κ χ θΩΡΑΚ|ΖΕΤΑ|
ΜΜΕ Δ Με 0ΝΤ0Ν
Μεκριτο 2018 αποκτπΘπκε
ο 26χρονοε Αμερικανοε γκαρντ
"Θ" · _· Ι ποΜτΜΜο:εο
κλοιΜει>ιΝ·ι ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦιιΝεπιΔΑ ΤΜ" '|.30€ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4448 ΤΡ|ΤΝ 29 ΔΕΚΕΜΒΡ'0Υ 20Ι5 _" · 0 _ Σ( Δ ' Ν
Μα 4 Π  _ογ ορο
ΗΑΛΗΘΕ|Α Σ 4 ι ε ~ _ '
ΓιΑτοΝκΡΕΛΗ γ. “ “  
 ,τ _.
έ· ~
. . Λ? Ψ · Σ “
Δ “Ψ ?Χ . γ _
. χ ¦·ὲ.
' Αποσύρθηκε π Γκενκ. Παλέρμο.
Μπολόνια και ομαδα από ταν
Αγγλία οι τρει5 που ενδιαφέρονται
' Πλπρπ5 συμφωνία με Μπουμαλ
για 220.000 τον χρόνο
Απο τοπ ΜΜΕ · Απότο παράθυρο Με Μπλε.
' Πογιέτ και Μιλοβανσβιτ5 ο"έκλε|σ€ 5 πώ” Με Μ .
αποφασίζουν μεταξυ Ασαῖντἱ· για να φτασει μεχρι το ραντεβου
Κουένκα.δυο Λατινοαμερικανων "Β 2 Ι Μ ΦεβΡ°υ°Ρ|°“
και Με Βορειοευρωπαιου απέναντι στον Παναθπνα·ι'κό
' ΣΠ5 5 Μ- (ΟΤΕ8μοτἱ 2) ' Πριμ 50.000 για την πρόκρισπ
το φ'λ'"ό."""” Εθΐ'κἡ ΜΜΜ” ' Αίτπμα για να γινει στο ΣΕΦ ο τελικόε
' Απορριφθπκε προτασπ
 - Μ ε  σολι·οΣπΣιιιΣ
ποΝΤΑΡΕι  ¦  Ι ΣιιιαΣιινπΣιιοιιιιιιαιιπιοιι,
ΣΤΟΝ ΝΤΟΥΡΜΑΖ
·0ΣιλβαθεωρεἱότιοΣσυπδόε γ  έ     
θα κανει ακόμα καλυτερο
 “   ο Μι Σια ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΖΟΥΝ
Ι 2 εκατ. για τον ΜΜΜ
μοι _ :Η τα Δικό ΤΟΥΣΜλΝΜ
ΑΝΟι:ΑΝ ¦ ·_ ὰ γ. ¦ ω ¦
τοΝΦΑκΕΛο - γτ. .. · .  ῦ . -· _ *Ϊ
Ραντεβου ΒεζυρτζἡμεΤουντορ. ν!! Ξ κ τ Με* _ 7 . Μ · 
.·_ὑ>= . · είε Δ“η
._:·. ._ . .
όπου μίλησαν για ρόστερ π η ρ ῳ=·:- · Τ . ί
και μεταγραφέ8 ξ ` ' ”ν “ ”ἔσω" Μ '%Ξ” · ϊ '
: ` ὅ 1 σ·
ΣγΣτιιΜΕΝΟΣ...  
· 0 Σενεγαλεζοε Ντιένγκ
στον Παναιτωλικό με εγγυπτπ
τον καμαρα ' Γιαννιὡτα
και Τζανδαρπ θέλει ο Πανιώνιο5