Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ἘΜΕ¦Σ ΜΜΜ ιιιιΜιΠιιιιιιιιΜι Μι κι! ριιιΜιιιιιΜΜ  .
ι ΤΑΜ Τι Μπαντ των. κι πριν  @ΐ°Μ“Μ
ΜΜΜ/ΙΕΤΑ Μ|ΜΜΤ|#[Π||ΜΠ! Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ΤΕΡΜΑ
/ ΑΜΜΑΝ! ΜΠΑΜΠΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ! ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΠ ΤΗΝ Η ΕΤΩΝ - "ΡΑ Η Η Η ΣΤΗ Ρ' Ξ Η Ε: ΤΙΜ . τιΑιΞε ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Ο ΧΡΟΝΟ = ·
· Σῦ°|ΖΟΥΗίΤΟΝ ΝΕ |
Με ΝΕΑ τιΜιι Υ ¦
ΑΔΤΖΤὐ !Δ!'£'Ο¦ Δ-Οι“'(`
  ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕ|ΩΝΟΥΝΕ ΤΗΝ Τ|ΜΗ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ τισΥΝΑ'ι'τΕΝτ-τΣεΛΣι. ΒακΙαγ5 Ριοιιιιετιοεααε οτε 5ι>οπτι ιισ
Α€ΣΤΕΡ·ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΗ!. Βριτ|αγ5 ΜΜΜ Ματσε ΟΤΕ 5Ρ0ΠΤ Ι κι)
ΝΤΑΛΑΣ·Μ|ΛΓ0ΥΟΚ'. ΝΒΑ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ4ΗΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ·ΜΠΕΤ|ΣΑΜω ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
Β|Γ|ΑΡΕΑΑ·ΒΑΛΕΝθ|Α. ΜΑΜ ΟΤΕ ΒΡΟΠΤΖΗΟ
ΠΑΓΚΟΣΜ|Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝ|Σ, ΜΜὡ|σ 20 Ι 6. Τελικ65 ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ6ΗΟ
ΒΑΛΕΝθ|Α·ΡΕΑΑ ΜΑΔΡ|ΤΗΣ. ΜΜΟ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
τ0ΡοΝτο-ΣικΑΓο. ΝΒΑ ΟΤΕ ΕΡΟΠΤ4ΗΟ
Ο ιικιιιΡιιΕιοιιι
Ο κΑΡΕΛΗΣ Α _ Δ|ΕΑΥΣΕ9|-84
ΦΕΥΓΕ| 'Ο . _ ` · .  τιιιιιιΔΡιιιι
ρ =  . “ ' ' Ι ΑΑΒΕΜ
ι Και ιι Παλέρμο για τον φορ
τα· Παναθηναϊκού
· ΜαρτΤνε5 σ σντικατσστύτιι5 του
ΜΜΜ" ©© τικ ιιΡοταιιιιι
ΓκΑΖιΑ Εκ σπιτια-ω
ΠΑ Γ|ΟΥΡΟ ΠΑ
. Α|ΑΠΡΕΝΝΑ
'Ξερει
για Λεβύντε Ο ~ . Ο ΚΟΥΙΝΤΑ
Μ' ΝΜΜ ' ΔΤ"ΟΑΑ ΗΕθΑγΡ'Ο
“Μο κι σαιτ
και παίρνει
τα του α
ναμεἶ$ἑτσιργΑε Ί Τ|ΑΝΝΑΑ0Π0ΥΑ0Σ:
σολΜισκσε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΕΝΑῖΕ'
Π Ερχεται τι Μαρσέιγγια Ρομπέρτο Τ" ΜΜΜ
Μ Θ ο Ματσε»
ΚΟΥΒΕΝΤΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
· Γύρισε
· Ξ σ Πσγιετ από
ἐ την Αγγλία.
σύσκεψη με
' ΜιΜβσνσβιτε
· Στα τηλεφωνα
“' σΜι·ιύγεβιτ5
8υΡΞΠ ΕΕΑθυΕ
ιιιΞιιἑιιιιικιιιι τον Μι
_ ΑΑ' Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
.ό Ευ _
 οι ΔιΕιιΔικιιτΕι
Ι ΟΣΑ ΕΓ|ΝΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΧ|ΝΟ ΟΑΥ
ΣΗΜΑ" Η' ΟΣΑ ΟΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΑ|Α