Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λ|'ΡΟῖ'Κ0Σ: "ΗΡΞ ΝΡΝΪΑκ°Β'ῖΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΚΑΠΗ" Δραμια
ΘΑΠὲΝΑ
ΔΡ. ΦΥΛ.: 525 |ΤΡ'ΤΗ 29/Ί2/20Ί5 | Τ'ΝΗ: 030 ΕΥΡΩ “ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΒΡεπε Μ! 7
_ Χάθηκε η επικοινωνία
 Πρόεδρου-προπονητή '
πρεπει γο ολΧοξοω ων η
@ω Η ωτ:ε;0ω
0ΜῳΛτ08ΝΤ0ΡὲΜεωΝΤ00ΕΣ»·ἶΣΤ0Ν
' ' 7 ΑπόηΡΜ μ··γὁη η ' χ.Ξ 
~ _ |Ν 6 “ :4. ~~ γ ο _ ΗΜ
:Ϊ 7 ” _ ὅ η 3 ρ›; 7 ·: · :ὰ η φαν ·'· Δ ”
7 “ύ ὺ< 7 ¦ Ι
'Η . / γ7 > . *Μ › ζ Τ. > ξ :ν ο 
7 1 ι Ἡ. : 7 > ὅ 
ί)...
σ.ΒιὲΝΓ|(_^_0Σ:«ΔΥΣΚΟΛΑ 7 λ ΜΗΝγΜΔΖ|Β^Ν #8 ,σε¦1¦ΒεΒΜΩΣΗ 
=·-ΤΩΗΑἶΠΑ ΜΜδΡ · - : Γ κΜΔΠο ΣΦ¦!Δοκ“ Απο ΠοΛΩΝιΜ ¦.ω ω 0::
008000· 0ε2γΡἄΗΣ-Τ0γΝΤ00.ΜΒΔΝι» ΜεΜτΜΦΩ 0' 600.000 ΗΜ “ 
Η ι "Μ ¦:,ἱ 
7 Ο ΠολλοΜδης
000γΣΔΝ "ΜΜΜ"
  Ι' ζ κ ἐ7 ὶπ0 '_ Δ _› Ύ 
ΠΜτ@ τ ΕΒ^^Ε Το ΧΕΝ ΤΟΥ Ό ΝΑΤΟ Π|ΣΤΕΨ9ΥΝ
ΣΤ0 κερΜΣιΝ· ΓκΡεΜιΣΤΗκΑΝ ΤΑ 0Νε|Μ ΠΑ Τ0Ν ΤΕΛ"(0 κγΠεΜ0γ ΦπμψΒεἔτε0Μ0ΜΜΜΜ!"
ΕΠΣ" "'0 “ΑΛΑΤ°"|ΠΕΡ°» ΤΩ" ΕΡΑΣ'ΤΕΧΝ|ΚΩΝ Με κογ:-κογ:ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα