Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16 12
)Σελ 33-35
ο Μ κνΣΕΡιΑιιΣ Απο
κΑΡΑιΑΣ Στο ΜΕιιιοΡοι_ι5 95,5
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΛΟΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 ΛΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0913
Μ ΚΔ' “ΥΠΟ ΚΠΣ"...
και ψάχνουν λύσειἔ
·_· "Ε'οι ΕΕι-ιπ-ιΣΕιΣ τογΝτοΡ πΕΡιΜΕΝΕι ο ΕΕΣγΡτΣι-ιΣ
Γ|Λ Τ|Σ ΠΟΛΛΕΣ ΟΛΛΣΕ|Σ Γ|Λ Τ|Σ ΠΡΩΤΕΣ Κ|Ν|·|ΣΕ|Σ
Τ|Μ|·|: 1,30 θ
' Κατάθεση ψυχή5 στον Γιώργο
Μπούζο και τη Σοφία Αλατζά
ΑοΕΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΡἩΣ|
5 | Ζει
Μι ί Μ. .¦ τ
ΑΠΟ ΤΟ πιο!ι·οεροιΕάι·  · Ο'
ΜΕ τΕΜ πο ί 9
Ν|Κ|·|Τ|·|... '_κΡιΜΑ
· 3 ΠΟΥ ΑκΥΡΩοΗκΕ
Μ ε τ νίῖ 3- ή 
ΤΑ Ο «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ
ΣΤΗ Λ|ΒΜΕ|Α
' Επανέρχονται Κασναφέρπ5,
Καλογέρπε
' Χωρί5 Σιάμπο, Διαμαντίδη
οι «Μαυραετοί» Σελ 16,17
ΜΜΔ χ /:Δ]55
| ΕΜΠΟΔ|Λ... 
Ο |·|ρακλάε πέρασε με Πασά (38)
και |'|ερόνε (90'+1Ί από το Μενίδι
και προχώρπσε στο Κυπελλο
- Καθπμερινά στα ΜΕτι·ο5ροι·τ
και από 20 Δεκεμβρίου
κάθε Τρίτη Πέμπτη και Κυριακή
  | ι - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ πλάρεΕ ένθετο χιλιάδων αγγελιών
ΣΤΟ Β|ΛΝ|ΟΥΣ οΝΕιΡΕγοΜΑΣτΕ τΕΑικο Χ __ 7 μ η.
_ “ Ο' "  ““  Ο' " α πΑπΑοΑΝΑΣΑκΗΣ ΣτΕ «Μ»: Χ ` ΜΜΜ 'γηση 'αφορα
'·   Ε ΕΝΑ - ΕΝΑ τΑ ΒΗΜΑτΑ  47
ἔ ζ 3 η ¦|  ζμ Θ] Λ.Ε. ΛΕΜΕΣΟΥ  ν
ΐ' - Γ|Λ ΚΑΡΛ|'|'ΟΣ Μ 36,37 ΑτΡοτικοΣ ΑΣι·ΕΡΑΣ ΑποΑΑαΝ - ΣΕΡΡΕΣ ι15.οο› ¦-¦“ Δωρεάν ΑγγεΜ“ καλέστε το ¦.ι.“¦¦
αυτό που θε5
και σε βρίσκουν
αυτοί που θε5!!!
' ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ<ΟΛ
Ε|ΝΛ| ΕΥΚΟΛΟ
' ΔΕΔΛΣ: ΟΛ ΤΑ ΚΛΤΛΦΕΡΟΥΜΕ
Υ|'|ΕΓΡΛΨΕ Ο ΝΤΛΒ|ΝΤΟΦ
2310900350
' Σήμερα και ο Μπάρμπα Μ Σελ 15 »ί