Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΑΣΑΜΕ ΤΗ «ΒΟΜΒΑ» ΤΗΣ ΓΚΛΑΝΊἩΠΑΧ
Με ένο Μ ως Μ·Μρε... _
(ζ Ε Φ  Ε»   Α ΣοκΑΡε ΤΟΝ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΜΜ (ω
ΚΕΦΑΛ' ΤΟΥ .
ο ΛογϊΣεΣκογ  για "λ" ΜΡ!
ο Οδυνηρή ήττα τηε Ξόνθη5 ·ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2590 "^Ρ^Σκ"Ν'^κ" εΦ"ΜεΡ|Δ^ Φουῆόρε· τώρα και γω
σΠό τον Πῇοτ°ν|ό με 2_ο Σεῆ_23 °Τ|ΜΗ 1,30€   2015 __·ΜερεμΠ°σΒίῇ|! Σεῆ·23
ΤΖ ΣΤΑ ΤΖ κΑ| ΣΥΝΕΧ|ΖΕ|...
Η ομαδα του Σίλβα
έσπασε το ρεκόρ .υ
του Μποὐκοβι!!!  _Λ
Π·'ὶ.5
Φορτώνης, Φινμπογκαοον και Σεμπἀ τα γκολ
ΑΝΤ|ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
Δεν φεύγω ο Π    ΠΑ ΦΥΣΣΑ-ΒοκοΛο!
πριν πςτυχει _  ῦ  8! «Εξοδούχο·»
τον στοχο του απο καιρο...
 , · Τ· τουε οδηγεί μακρια (πιο
' Το 9ενορ'ο τον ΠοναΒΠναϊκό · ΕΠικίνὁυνΠ γ_
οΠοχωρησηε " . έξοὁο5 στη Βέροια Σω. 3.4 .
του ΠόμΠῆο
Ξ:ε%:“.. ¦;¦.ο ΟΥΣΕΝ. οεΛε· 
τι ισχύει Σω.
2! ο. _ “ΝΑ Μπι... ΜΠ0ΛΗ!