Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ιι τκΕκκ ΕπικοικιικιιτΕ
"ΝΝ'8θ“Μ9ω|'9Γ ΞΑΝΑ με τοκ πικιοιιιιιικο
Πλ τοκ ΧΑΡΗ"
' Στην Κομοτηνη ο ΟΜμιι:αωε ΠΩΟΠνίιθΠκΕ
  · η η  · μεΔ-Ι.αΜο στοπηρεσκεψτοταντπνΑρσεναλ
  ” Ι και Οι νηπεὁΟιιωι εκλεισἩτΜιαωω
' Δεν ΝΟΜΟ ΜΜΜ στην
των Φινμτιανκααον ' Εγινε ντέρμπι στη .
τ οι ι~ερωΘοοΜικε9 Νασαι το ΜΗ τα ι σετ
 στο πρωταθλημα ότι σωρο και στοα Ρεντη
ί - αποιιηετι<κωτηση ηοΘτ.ε4ικωτι
  τ Δ Γ.ΝΟ|Κ0ΚΥΡΗΣι«Αγγλίαγιναμε
@1 ί ι ι γ  , Ι καιἑρχεταικαιηΑραεναλ!»
κ 7 7 · ' - ¦ μ ΕΓΐ"|ΧΟΣ: «Η αληθεια του “ελα
Ι"   Ξ Δ · σιτο λαθοετο καλογεροπουλ ο» μ
Φουλ επιθετικό σχημα και σκεψει5
για 4·4-2 από τον Παγιετ
κόντρα στην Καλλονή
ΜΜΜ-Μ
Η ©6360
ΤΕΛΟΣ
ΣΤΗΝ... κΟ|Λ|Α
0 Δικεφαλσε θέλει την τρίτη
σερί νίκη για να κλείσει
την κακη παρένθεση
και να μπει ξανα στην Βόόα
,πωπω ιι κι οκτΐι>Ενετιι' η
ΓιΝΕτΑι .ο  .Χ      _ε
κΑτοΣτΑΡΗΣ
ι ι ότι τι·
Π ο ολυμπιακόε με νίκη στο ΣΕΦ
κόντρα στην Αεκ φτανει τι5 Ι 00
σερί στο σπίτι του στην κανονικη
περίοδο ' Στην Αθηνα ο Σον
Τζειμε ' Αρη5 · κηφισια 8 ι -68
' θρίαμβοε του Απόλλωνα.
69-68 τον ΠΑΟΚ στην Πατρα