Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ τΜΒΓΜἈ1
 Μ η Η
Ι 7 η “ΤΜΕΜΞ
ΤΦἶΣΑΒΜΜΜΜ0
η«Συ κλονιστικό |τ6 ·~ ` ζ
 μας ῇῖ7Πσνἔθηναϊκό»
'ή Ἡ  Ἡ
 Δὶ ·ὲ`ἑΔ!:Ἑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Δ  “ο ,
νακἶρὅιᾶτε την |(αλλονη > .
-. ,ί κ ι· Η ¦
 ,. 3Β@ἩΜΣ
.“ Μ '768%. · `. . Ι ~ _¦ _ οΒΕΖνρτΖΗΣ Ρ η
 ©ΠΕ= · ¦· Φ  κκ ^"'^Ρ%Μ°%%°#
!| ι Δ
 ν. ' ” μ ο
'ω ο 'σ ν'
και Η εκΜΗΞΜ 
" ψ ΒΔ ` Δ - “7 -¦ | ,Μ κτ· ΠερτιοτΔΝΔΠΜωΔΜ Μ' ΜΙ" ων.
“ΜΜΜ ΣΤΗ ΜΜΜ ΠΑ κ", κτ5·ΑποκΜγψΗ ΠΑ Το οεΜΛ Με ογΡΑΣ 4 Μ ΜΜΜ· 4¦°¦Μ
||“Π'Ν! Η
η ι _ Η
ΕΠΣ" ΟΜ "Ά ΠΜ: Η! ΚΡ|Τ|Κ" Δ|Α'(Ρ'θΕΝΤΕΣ  ' 
' Δ Ο ΠΛΗΡ0Φ0Ρ|ΞΣ ΣΕΛ. 45 ΚΑΙ ΣΤΟ... ΤΑΜΞ|0
ον ·!#!· ΝΒ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα