Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 πιΜΔΩ=· κεκΔε!ῳεμΜ4 ΜΩΜΜκωΜ @ΩΣ-πιω:
Ω ' Μῶ!Μ'Μ"ἱ
ε;;εκοΡΑΡεΔγ σέ /
00Ρ%κΜΜΜ:@
«Μπα ΒΛΣ|ΛΗΣ»¦Τογ 
αλ' “ 8 ι ΆΤἩ ΠερτιοΣ ΔΝΔΠΔΣΜΔκΣ Λ η _ Ϊ _
σ ΜΗ .Ξ.'βε,ζΒ)ΜΤἩ ΝικοΣ ΠεΤρονΛΔκΗΣ. ΜΠΑΣ 8ΔΣ|ΛοΠογΛοΣ, ΝτιΝοΣ κΔρΔΜκΤρογΣΗΣ. ΣΑΜ: ΜΝΑΣ. ΣῖΕΛ|ΟΣ ΣτερΠΔΔκΣ
ΤογΝῖοΡ¦ “Μῖ€ἐ“εἩΛΗΞΔΝ οι ΜΗΝΕΣ ΜῦὁΨ;›“!“
Ε Ρ ; έ Ύ : 
 έ γ  <εΔμ@Μ@ φωωε%ῳ
 σε:ΧρόΜιΩ“ ι 3
° .¦ Μ Ή*  '77
Ω ΠαΜΩΜωΜης Ξ Έ Ξ!
 Τ·ΩβιΑ-Σοκτ “7  ' τ
 ¦ `»~Ε·Δ·Μ Μ.
, .Α- -μ - ¦ ο ί ¦
η Μ,Τρςις ησικπς@ς_κἐλσμορως!
., ξ'    . -~ ,
;›`_ , 3  ζ' % Δ · γ% Η στον Θ.¦Ψυχογιο
Ϊ Δ “ 7 · Ξ ' ` · Μ Μ
 | τι 3 Μ- -¦ ο Ε . Μεἰ"ΔΩκ¦Α“ΜΩΒε|
 =·>  εΨσ σγωνισηκημδρσ και ρ ι ¦ Ι ΑΒ#υααή '='Α 
, _ . ΜΤΒ" ΓΕΝ^Ρ"»4 ἑ ¦ . ἐ συγεΥπυξη Ϊ 7 χ ””
- -“ Ἡ Μ - 9 ἔ ἔ 7- - “ γ ΝΕΑ -μ = Χ ω Με Αγω ΚΜ: Μ
ΣΗΜΕΡΑ '9230 Με κΑΡΔ'ΤΣ^ Γ'^ Το ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΪ0Σ ἩιἶἘἔ' 4°°"“ Ε τ
το ΔΠΡΠ!
ΜΧ" Ο' ΠΥΡ "ΗΣ Α"ΩΝ|ΣΤ|ΚΗΣ ΚΔ' ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Α ·ΠΛΗΡοΦοΡ·εΣΣΕΛ.33κΑ·ΣΤο...ΤΑΜε·ο
5 ".500 ευρώ πρόστιμο .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα