Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Εκπληρώνονται οι προφητείες που τρέμουν οι Τούρκοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ι κτΩΒΡι γ
35ο ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ίτο4οε› 3805
τιινιι-ι τ ΕΥΡΩ
ΜίΜ©Μ@Π ειναι 8
ῖἔΜ@ΞΜΡΜ ί' ·
Ϊ ' * μ Η | Δ ··'_,~Ρ:_ .
Ρ -' ' >ι υ·- _
ὁ ΠΊ “ η ·-'Γῖ_;γ- .- γ _τ '; ~ . Ξ
6 _ _  π ·ἶ ή Η! . :τῇ "ὁ 7 ἶ Η Π
” ο:: .  :· Β έ Ι·
  ·;› ; :_  7- .ΒΒΔ-Μ ~ |
ι  Π ' Ξ··Ξῖ.”-”  = ' η
Φ.:- - . :ΣΒ Π ἰ-Ι ¦Τ_ ;›-›:Ϊ ύ - Η κ
' Ϊ ·-ἑ · ιι ὁ
“ '_ ι
Η Άγκυρα "κλείδωοε" το Αιγαίο μεχρι την Εύβοια(!). ενώ ο Πούτιν προειδοποίησε
τον Ερντογαν να κόψει τις... ανοησίες με τα Στενό και τη Συρία ΣεΛωεΣ2-5.22Μ