Πρωτοσέλιδο Espresso: Έρωτας με τον "Mr Ζαγόρι"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σαμαρα μαζἱ και `ιι πιο Μαριε σιαιΧ1ιμαΠκ@ῳαΒρ[email protected]α¦
Μαι: Μια και ` 
πααααιιειια
Μ Η" :5.οι%;2
Η καυτή Βραζιλιάνα και ο «βασιλιάς του εμφιαλωμένου νεαοα›
Ἡ Β:Ε
ασίλη Χἡτο
 «Τρέχω να
ὰ Παω στο
Παιδὶ μου»
0 ΜΜΜπΜ8»  α  _ ευκὐ8 0ἱκ08» του ΓκὲΗερ Σαν£λῇΦΜ στον Μι
"π  `Δ Ι  ' 7 -Ι ν γ Πωλειται 20000000 ωρω Μι ο νε-   ΑΝ·Ε^·
 Η; _ > ο Οι' η. Ξ  ι ιοκιηιης γω ομαοιγειιονΩ
,ι<|| ·
Απεγο8 (Μ)
ο κωυΒατω
Πήγε σε Μαι φίλου. '8
ΕΜ0ῳη η Βίκυ
Σταμἀη Μαη
στα... σαρκα'
ωΜτ0|8. 7
` 3 Θ' Μ  ΜΜΜ ΜΜΜ ΜωΜΜα Ζωα ΜΝΗΜΗ ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα