Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Της κοντής Ν.Δ. ο αρχηγός τής φταίει
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
·Π0ΝἩκι ι
Π ° - ϊ | κ | Ο'ΜΜΜ;"'ΜΜΜ.Πριιιιτιιςι'ι
χ  »Ἡ
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ι ΣΑτιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εΦι-ιΜΕΡιΔΑ   
Μ.τοροητἱΚἰ.ει ΜΑΜ 30!!"ΤΕΜΒΡ'0Υ2015/Τ'ΜΗ= 2€ 0.188· “
Της ιταντιἱς Ν. .
α αρχηγός της φταίει
ΚαΜιατεία προσωπικών ιριΜξιών χωρίς αντίκρισμα στα ιιραΜηματα της χώρας
› Ναρκαιιἑδια η επόμενη μέρα της Δεξιάς, με ανοιχτη αιιειῆιῖ μιας ακόμη διάσωσης
9 77] ?Ο 22 Ξ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα