Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24 09
«ΤΑΜΕ|Α»
ΑΠ" ,
ω Με" ι. ιΑ==¦ἔ κγΕΕΑΤΔΗΣ
ΜΜΜ “ “ ”
ΠΕΠ Τ”ὶΉἶἔΜἴ“ _ Ο] Προτόθηκε "Α Τ" Ν Ε" 'ΦΕΣ"
_Η^"Ρ°Φ°"ΕΣ Σ -24 Μ' Πα” ΤΑΜΕ|°   κσι εξετόζετσι Ο ΦΕΥΓΕ| ο Σ°γΝ^Σ ΑΠΟ ΑΡΗ
ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 435 | ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2015 | Τ|ΜΗ: 1.30€
Η ΔΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ο@ΑΑΑ κΑΤ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΤΤΑ#κ
κΑΤΑΣΤΤΑΡΑΕΑΝ ΤΗΝΑΕκΤ
ΣΥΝ ΕχΕΣ
ΤΤΡΕΣΑΕΤΣ©Α
κΑΤ ΣΩΡΕΤΑ
Ε!κΑΤΡΤΩΝ
ΕΤΣ| ΑΠΛΑ...
|Γ|(ΕΣ
ωστό την εξέῆἶξη
του σγώνὁ' '
Ν. |'|ΕΤΡ0ΥΛΑ|(|·|Σ. κ. ΒΑΣ|Λ0|'|0ΥΛ0Σ
Σ. Γκ|ΝΑΣ.
ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣ|ΑΔ|·|Σ. ΣΤ. ΣΤΕΡΓ|ΑΔ|·|Σ
ΑΝΑΤΡ0|'| |·|
ΔΕΝ ΜποΡΕΤ ΣΤο `·
ΤΕΤ Α ΤΕΤ ο Μ_Ακ _'
|ΒΑΝ ΣΕ ΜΑΡ|ΝΑ|(|·|:
ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ»
` Εοῆῆ8ῦκοῆ!
χειμερ1νέ5 ο χρρώ...
Α δ ΗΤ
ν 'Τ@·Α!δΗΜ
ΑΤρ©κ
, _ , / > β
.  `%“Τ“ “  Τ
1 7 Ε ι τ · 4.' _ · .
Τ σ .
ΠΕΡΑΣΕ Το ΜΗΑΣκΕΤ ΜΕ 8Ξ-ἐ1
,Σ- ,·-; ,Ι -Τ Τ >· Ἀ-.:_·-ωΕ-:·ε= ο
Β Τ _ Τ ε Μ
  - 9¦9.Μ€8·Ξ9μμ
Τ"Ι'Γ'· ι ¦¦
¦ ,- ι. Τ ι_·
πονΊ6ρομοΤηΕ?
/δΤασκέδαση5! '^ 
· .ΒΜΤ·Μσ
ΤΕΜ ρω 
Σεπτεμβρίου
ΕΑΜ κΑ7 ο ΝΤκοΣ ΑΑΣκΑΡΗΣ ΜΒΜ" 25 Τ.23ι“28ι.287

Τελευταία νέα από την εφημερίδα