Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ ΕβὁΟμΟὁ|Οίο ένθετο 50Ο|Α|_ Παρασκευή 18.9.2Μ5·Αρ. Φύῆῆου 58"
>Ιζε:ίὶὶ8ε
'(θΓῇῖ5θ.9Γ · ρ8τ85|ὡΠἰο.9Γ · τοχτΙτΠΘ.9Γ · νΘτγ5οΠγ.9Γ
_=“. 
ΜΤΜΥΜΜ|| ΜΗΝ!... Ο ΜΝΗΜΕΣ ΜΒ! |||||'|Ἐ| 
ΕΝΠΤ||'|Ἡ ΚΔ'
5 ΣΥΝΕΡ"|Σ||
 Ξ  Ἡ έ  έ
Μ; Σαμοντ2ί6η5  Στ· θεοδωρἀκη5  Π^ΣοΚ_ΔΗΜ^Ρ  Κ. Καραμανῆἡ5
«ψ"φΗΒῖἔΜεν"  Δώστε ΗΜ "Μι, _ «Καταῆύτη5 γω “ Β«Τ' ἶ'ἔ'" στον
σε ·  γω «Πρωτη φορα  σταθερότητα» ε (Με "Μα Πε
  στα σοβαρα»   ε|(ῇΟγε5...»
Σεπ 5 ε Σεῆ. 6 ε Μ· '9 ε ΣτΠ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα