Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννν.5εηττασοα|.9ι ι
ΑΥΡ'0 ΣΤΟ «00Α|.»
Ο· Ο Ο '···'
'Δ Ο ·“ ' · ¦ '
ι Ο ' Δ Δ 'Ο Ο
κ . '
κλοιιΜει·ιΝιι κο. 
” ΜιΜ
κο. 4.055 | τιιιιι ισα ε | ηεηητιι 3 παπα”
ετ ' 'η `  ενκπ.κικοε
  «ΤοδιΜντιηωηρδε «Ηβρσδιαηοσο'Βόν
ξ νισνσλΜει κέρδισε τον 0λσΜισκό
~ΜΜ σε6νανΜρκσ· και Ματσε τον ανω»
αιΕκΕΤΑΠΗΝΕιι ,
τἔηορτε5 στο γηηεόο
' Παραλίγο να ηεσει η σελίδα
9 τη5 ΠΑΕ στο ίντερνετ μολι5`
βγήκαν οι φανέλε5του
' Με το « Ι Ο» ειναι στη λιστα
τη5 ΜΕΡΑ, η οσοιο έχει δωσει .
τισοφορικό «ΟΚ»
Ι `: · Β ι ΣτιεΔυ.μ.ηηαοουσιαση
· ε `ι του Βἄ)λγαροΠιε οΜε5
. _ ·τ #- - τ ' - ·
. ἡ ..
Α' “'  ` ,
 ητακέἑέρε0έρνκιΜον
:ιισρδιόλο. η ηεριηετεισ με μαφία
'και ηκκόνωα του μετονῖοὐντορ
ΜΜΜ Με: Η  ΜΜΜ (Ο κακα
ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΦΟΒΟ' ΠΑ ΒΑΡ|Α ΜΟΝΟ... ΤΡΑΓΩΔ|Α «ΞΕΧΑΣΤΕ ΠΕΤΑΕ|
ΔιΑΡκΕιΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟ|Α ΤΟ ΕΓΩ» ΠΑ ΤΟ ΟΝΕ|ΡΟ
_ Ι τ. . .
Π Εσηασε το ορόγιια των 20.000 ' Απειλή για κεκλεισμένων για ' Ελσκιστεε ηιθανότητεε ο Ι 8κρονσε γκολκίηερ Στἑλισ5 Το μηνυμα του Τσανα «Με ευθυνη γισ το καλυτερο
' Ηρθε σι'γουροε για τον εαυτό του όσα εγιναν με την κονσόλα Π «Εχω για υπογραφη ' Τι ισκὐει για Σαμαρό Μαρκσυαηε αφησε την τελευταία του αουτ διεθνείε εν όψει τηε τελευταίαε δυνατόν». όηωε εἰηε
ο Ερνανι ' Στην Ελλόδα και ο |ντὲνε εεκαθαρίσει ότι θελω να μείνω» αλλα και για 0ύτσε. Πιζαρο. ηνση στην πρώτη του ηροιιόνηση ευκαιρίσε να διατηρηθεί και ο κατσικαρηε, αναχωρεί
' οι (πωπω) σκεψει5 για Μηαγερν τόνισε και στσυε Σουηδοὐε ο Μηεργκ Κόουλ και λεω με την ανδρικό ορόδσ η (όποια) εληἱδα ζωντανό για το Ζαγκρειιη η Εθνικη