Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ζ ”  
ΕΥΡΩΝΤΤΑΣΚΕΤ
55 ΧΡΩΜΑ 'ΤΗΝ
' Ο Αλἑκ05 Σήονουὁακή5
θυμασαι εκείνη τον αιιιθανή
ιστορια τικ ήρὡτή5 συρμετοχή5
το Ι949¦ Που ή Εθνική Πήγε
με Πλοία στήν Αιγυήτο
' Λατρεία για του5 διεθνει5
σε εκδήλωση στο Περιστερι
' Οι νατουραλιζὲ“. ξαναρχονται
· Φασυλ για κόκκινα καρτα
τιι5 ΕΠΟ στην ανακοίνωσή Με
ΔΕ... ΧΑΟΣ
Ρεαλ και Γιουνσιτεντ
αλλαλοκαττιγσραὐνται για το σιήσκο
' Δεν δήλὡθήκαναήο τον Ολυρήιακο ΜΧ
στή λιστἴιΤἔἴαἴιἴο_“ σβήσε-γραψε Ο Τ
' Σοκ“6ρΤοιΤεΜΣουήὁο5
' Ερχονται σήμερα 'ντεγε και Ερνανι ι
ἰ:ιιΑ «ω» ει·ιΝΑΝ «Μέι 
Περισσότερα από 20 εκατ. δαιισνιιααν στι5 μεταγραῳέ5
οι «ερυΟρὁλευκσι». κ[email protected] Μοτο; να πουλήσουν ιιρωτοκλασατο 
εναντιον του Καραγκουνιι _ 
' Στήν Αθήνα οι Φινλανδσί _ /
εν όψει του αγώνα πιο Παρασκευή5 ν τ τ #
Μι  -4 '
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Σειιτ£ΜΒι·ιον
ΠΑ το εγι=οΜιιΑΣκετ ι·. τι>ονΜονΣιιΣ
 ι  Ο ξ 0ΑΠοΛΥΤοΣ ΓΡΑΦογΝ¦
η .··ιι"Μ'Μ κΑιτιιΝ«ειιιΣιιΜιι
.Ρ  | Ξ
·  χ |
Ει χ  Ε ι .ΟΔΗΓΟΣ · ΑΦ'ΕΡΩΜΑ Β. ΣκονΝτιιΣ
,Λ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ»
Γ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ
“ Μ. Γκ|0ΥΛΕΝ0ΓΛΟΥ
ι·ιιιιικιι τοκοι
ΝΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΤΛΡΟ |ΤΛ|ΧΤΛΡΛ,
ΤΗΝ ΗΜΟΥΝ! ΤΟΥ ΣΑΜΟ"
Τ Μ ΤΑ 9Ο ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΥ
ΕΙΠΕ «ΝΑΤ» Ο 35ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΥΕΡ
ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΟΛΤΥΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 4 ΕΤΑΤ.
·_.“ .
ΔΕΝ ΟΡΟΜΒΜ
ΜΜΜ" τ γ ,ε  αρκει ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑ το η0γρ0"^ κ τι" σετΣιιιοιιικιι
Α"Ο|ΧΤ|| Η Τ'ΤΟΑΝΟΤ|ΤΤΑ ΝΕΤΑΤΡΑΦΤ'Σ
- τ  ι·ιΔ“”ι¦Δα·νι>ρ
 Σ  Αν Π Τ8ῖἩἑἩἔἔ%α;ἔΗων οτια!›ν βαζουν
· . για ΜΜΜ φορ
Ε Ν ' '
` ρ· 
β7η ώ ω ἡ
ΑΠΟ ΤΤ' ΜΠΕ"
Ζήτειται και ενρ)ἶλακτικο Πλανο @Πω
τ δ ΕΝ Μ' ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.
' ΜΜΟ]
ωνο» Μἶανταλοε = Μιτοωνἑε Ἡ ο.
ο Δ _  ΤΗΜΜΥ
κεῖὁερο
ο' ῖιοΔλαἶρουζοε ετι'ιυενειοτι«ὁεν ή`ώλει|ται» <ΤΗ Σ"0Ρ"Ν"· ή
?Π εξή7γήαει5γιαια νευρατου ~ ' ι ΤΗΝ "ΤΙΜΜ"
ἐκ' Με4νκολ αε6εήιαήρα υατ5 ε Υ ' ΕΜΕΑ'
ΜΜΜ καλυτερήεκκινήοή σε αλήτήν καριερατου ΤΟΝ ΠΑΟΚ
_¦ τι ι ι_κΑκοκΑιι>ικι «οτι»
χ "κινημα πιτῇονῖΕιτ
¦ Ο τιιιιιιιιιιτιιτον κιιει>ιιι
= '.`£