Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:κ Δ ·_ ο· · Δ ν 4
7 ° ° / ρ Τ::“瓦 ΔΩΡΕΑΝ
Δ · ` Δ “ο `( " · ^ ^ ^ ' ^ " ' ^ ΜΜΜ 4°°"°° ΟΜΕ
_ _ ο Χ ΜΜΜ" ή" 'Οἱ
7 1 ΤΠ" ΚΑΦΕ Η! .η π
Δ·" Δ Δ ο Ο· Ο Αθ " 'ΔΔ
ΕΡχΕτΑ· η Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΑΡΑ
ο ΒΟΥΛΓΑΡ0Σ /ε3 .- ;  _ ολοκΛΗΡΩοΗκΕ
ηΑ·κτΑΡΑΣ ¦/   κ Με ηΡΩτοΒογΛ·Α
 " ' · η Ζ εκ__·ΒΑΝ ΣΑΒΒ·ΔΗ Ι
ΣΤηΝ.ΤονΜῇΑ
Αϊ Κε 
Με 1,5 εκ. ευρώ ν·α ενα χρόνο,
ουν μπόνους 500.000 ευρώ, ο Ιβάν Σαββίδης
«ήναξε την μπανκα σον αερα» και νΤόνε·
ανα αοπρόραορα τον ρεναλότερο σκόρερ
Ι που έχε· ερθει ποτε Μην Ελλάδα
' · ΣΕ^.3-7,48
Η!» ” Δ
κ . ΜΔ _
: > - . ` " εμ
_ | ο ·¦ ο 'ο ο . ο · ο Β · . 'Με- Ἡ . Δ β '··_`γ··` " λ 7 γ “3-···· Η ·
Υ Ή ` ° ! . Ψ?·' θ.: ν ΧοΕΣ|Νο ΕΤΑΤ" Ρ. Η 
ό Χ Ψ η· ς ν πΡοΕΔΡον- «πλη» _ : 33. έ· δέ? . .. .
Ιλ ΧΚ '°ῖ` *τ ·`δ  4 ὰ ρ·
 Ί ΝΑ κΜΜΑΒογΝ
^ ο ο" Δ·ΑΦΕΡΕ·
.. μ 7 Χ., εηπ
τ:::::Ξ:Ξἔ ι  . τ - ·»
χ ΠΙ_ιΙΜ_.ΜΜΜ_· Μ·Δ
ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡοΣ Στη: ΑκΑΔΗΜ·ΕΣ Απο ΣΕΝ'|'ΕΛ|Δ|·| - κΩό·ΔΗ
 ἶῖ Ϊ; Ψ- Β.1λ8 κ `
Ϊ: ι.  | ` Η.
 Ἡ ῖ> “Δ .Ω
.> , 7 ζ γ
  ΑΜ0|Ρ|Δ|·|Σ
 '7 Χορηγός φανέλας;
ΣΕΛ.33

Τελευταία νέα από την εφημερίδα