Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΝ Μ' Η ΠΕΜΠΤΗ" ΤΟΥ ΑΡΤΕΝΤ|Ν0Υ ΜΝΗΜΗ ΕΞΑ|ΡΕΤ|Μ ΜΠΩΛ", γ ΗΡΘΞ ΚΔ' ΜΒΝΕ'
ΣΤΗ" ΑΕΚ ΟΛ ΕΞΑΝΤΜΣ0ΥΝ ΚΝΕ |Τ|θΑΝ0ΤΤ|ΤΛ ΠΡΟΣΦΕΡ0ΝΤλΣ ΤΟΥ ΤΑ Μ"Μ ΑΝΤΑ! ο 
Στην Μόνα για τι5 τελικεε
εηατρε5 ο 29χραναε ίαηαν65
“ 5 Φρει'και Σαλί_να
Με '· "
ηλοΑεκενιι 28 ιονκιον Με | λη. όγκων 3.899 | κ·
να Ο) ΞέΟΤΡΜῇῇ ιι «χιντιι»ιιιοιιτιι
 = πι 4 χι>αιιιι , το ιιιιι
τον πιο κι τι κπαιιαντ
οι ιι ιιλιιικαι·αιι Σμαρτ τον,
_ ιιονυιιαιπιΕιιιιι,αιικ0νκ
 τοκ Σπιτια τη «πιόνια»
ποδόσφαιρο και όχι για πρωταθλημα
' Βοηθόε προπονητη στην κ-ι 7
ο Γκαρσία ' Ανακοινώθηκαν
οι Χαρίαηε και κοροβὲαη8
αγκαλια
Π Ρ ΕΣ ί Ν Γ κ
Γ ί Δ Ο Μ Α Ρ
' Η Μπενφίκα χτυπησε την πόρτα
του Νορβηγαυ ' Συνεχίζουν δυνατό
για Ζόναταε οι «ερυθρόλευκοι»
' Παρότασπ για Σίλβα
"ΗΜ ΣΤΟΝ Μ0ΥΚΑ
Φ Η! ΜΗΠΕΡ|
Μπαμ Θ
Π ί ΣΟ 'Ύ Ρ ί Σ Μ Α
Αρχιόιαιτητό5 ο Γιόννη5 Τααχειλίόηε
που επιστρέφει με αντιόρόαειε
από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στην και
ΜΜΜ · '
ΠΗΡΕ ΛΑΖΑΡ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
. Με." κ°”°νΠωωωΜ"Μ ' Το μηνυμα που έστειλαν ηραχθέ5 οι «πρασινσιι› στον ίσηανό στόπερ
όλΜωΜρόΜ_^ν°νἑω0εμέχΜ και·τον επεισαν ' Εω5 και 909 χιλ. ευρω τον χρονο καθαρα μπορεί να
το 2ο¦8οοΜνγΜ στ°γ^φόμ"Ιο φτασουν οι απολαβε5 του ' Πω5 Εεπεραστηκαν μεσω εξτρα αποδοχων
οι σκόπελοι τη5 Μπεσίκτα5 και των Ρώσων ' Ετοιμαε και ο όεὐτερσε
Η" @ στόπερ. στυλ Ελόντερ ' «Χλωμιόζει» η απόκτηση Μαρία,
 έκλεισε τα κεφαλαιο Αμηείντ ' κινητικότηταγια Μέλη
' Οριστικη συμφωνια με Στιλ για συμβολαιο εω5 το 20 ί 8 Φ Φ
ΣΑΣΑ ΤΖΟΡΤΖΕΒ|ΤΣ Γ|Α ΤΟΝ ΠΑΠ( έ·
' Ο Σεοβοε προπονητη5 οδηγεί την κουροο για την τεχνικη ηγεσία του Παναθηναίκοό
' Ολοενα και πιο καθαρα στον ορίζοντα ο ΜΜΜ ' Διευθυντη5 των ακαδημιών ο Αλβέρτη5
ι ωμαχτεα< 2 Δ ΦλΦ
    “ί ` - 7- α.κπελανΜκιιε
-  Ξ _ ε αΣκόνόαλο με θυμό
Πανελλόνιο ρεκόρ με 5.85 μ. “ ί τον Αρη και ανοησία
και 5η φετινό επίδοση στον κόσμο με συνέπεσε»
από τον Φιλιππίδη στο επί καντὡ