Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π" ΜΖ^Ρ 3 
«Ηρθα σε Π «ΜΠΟΝΟΥΣ» Σε ΤΣ|Α|ΑΝ|Δ|·| «ΔΥΝΑΤΑ»
μία ομάδα Δ Ἡ εΠεκΤΑΣΠ ΤΟΥ ΣΥΝΟΟΜ|ΟΥ ΠΑ
με φ·λΟδΟΕίεΞ» Μ τα ___' _ Π: __ . ΑΡΑΜΠΑΤΣΠ
δήλωσε Ο ΡουμανΟ5 `"“·-·=-=““““° _ ο' ' __ έ / ` ΝΑ· ΜΝΤ·
μέσ°5 "ο" » Ἡ Π. Α Ι '__ 9Μκο5 ΠοΟρτοΟΞ
υπέγραψε χθε5
μΟνΟετέ5 συμβόλαιο ΜΜΜ Ι
με τον Ηρακλή Ο 1 |¦
¦ . Κ ` Γ ί # #
Μα!Πϣϣ . ¦
Π  Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟ15 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: Ο747 Τ|ΜΗ: 1,3Ο θ
Χ|ΛΗΣ ΣΤΑ ΗΜ|ΤΕΛ|ΚΑ
ΑΝΑκΟ|ΝΟΟΗκΑΝ ΕΠ|ΣΗΜΑ
Μ κΑ|
' «ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕ' ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο ΠΑΟΚ, ΛΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ|», ΔΗΛΩΣΑΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΚΑΒΑΝ|
' ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ Γ|Α ΕΟΡΑ
ΑΜΕΡ|ΕΑ ΑΠΟ ΚΟΥΛ|ΑΝΟ
Σελ. 34,35
` Χ )
Ν κ Ο
ΣΤΗΝ κ-17 κ
Π ΣκΕψΕ|Σ ΠΑ ΠΜΣ, 0 ΠΑΜΠΛΟ
ΕΠ|ΜΟΝΗ ΠΑ ΖΑΡΑ ΓκΑΡΣ|Α
Ο (ΠΑΖΑΡ|» ΜΕ ΜΑΛΜΕ ΠΑ 0ΑΣΕΝ
Σελ. 18 · ' · «500.000 ευρώ η Πρόταση» λένε ο' Σουηδοί
ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ι ' Ο' αξΟνεε Με φ·ὶΟΟΟφ·αε ¦
ο ΑΝΔρογποΣ του Φρανκ ΑρνεΟεν γ|α Χ Ί μ «ΠΑ|ΖΕ|» ΠΑ ΤΟΝ Δ|κΕΦΜΟ
«ΑΜΠ» η Παλιά ΠΑΕ, # # .ΖΑΝ - Ο 0 ΑΜΥΝΤ|Κ0Σ _. ΤΗΣ ΡΕΜΣ
Προχωραε| η εκκαθαρ|οΠ τ" 8"μ|°"ργ|α τ°" νε°"  Μελ 3,5-13,47,48
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Σελ 2ο
 ΜΡ απο το ΠΜ ψ
' ΡεβυθόΠουλ05 κα' Ντοε Σαντοε Μ χ · ι
ί τ..
το ΟΑ ΖΗΤΗΣΕ· ΤΗΝ εΦΑΡΝΟΤΠ ΤΟΥ ΚΑ|"
κ - ' 0 ΑΑΣΚΑΡ|·|Σ
Ο ΜΜΜ" - Ο · ΘΕ^Ε¦ ΝΑ ΠΑ ΤΑ κεΝΑ ΤΗΣ εΟΟΤΟΑττ τεΑΟΟε
.7 Ϊ ' Ι: 'η ,
8 «ΜΕ|ΔΩΣΕ» ' ·“ ' Μ ΤΟΝ κΡΑΤΗΣΕ| ο' ΜΝ"ΣΤ"ρΕΣ  '1':υΟἔ%ν°υ · μ
Ο ΦΟΡΟΣ ¦ Αν ν· ΕΑΝ ΜΟΝΟ
Γ|Α ΤΗ Δ|Ο|Κ|·|Σ|·| ·· '
8 Ο ΚΑΑΑ|ΤΖ|Δ|·|Σ
Χ Ο ·
τ“`|`
Σελ 20
ΓΡ|ΦΟΣ ΜΕ ΜΠΟΤΣ|ΒΑΛΗ
ΤΤ είΠε στον Πρόεδρο του Ερασ|τέχνΠ
ΣΤΗΝ Η “ “ Δ” ' Τ· ισχύει ε τΟυε
' ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ μ
Ι Ι ¦ Ι Ι
Με ΠΕΛΕκΑΝ0 αλλΟ05... Π0λ005 ' ΠΟΠ «Ερχομα· οταν μου Πεπε»
ν ΠΑΝΟΡΑΚ|ΚΟΣ: ΠΗΡΕ ΠΑΠΑΧΡΗΣ|'ΟΥ
Σελ36
ΚΕΔ: ΑΝ'|'|ΔΡΑΣΗ ΠΑΟ ΚΑ| ΑΕΚ Γ|Α ΤΣΑΧΕ|Λ|ΔΗ