Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  % · ΠΡ|ΦτΗΣ: ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΑΣ" ι ΝΑ ΜΕιΝΕι ο κοογπ
'  .  ¦ ογΣ|Α ΣΕ 5ο ΠΑ|χΝ|Δ| ΘΕ^Ε¦ ο ΜΣκΑρΗΣ
Μο!:οροΙἰ8 7
«Δ|ΚΑ|ΩΣ|·|»
' Ο Ν. ΠοΠοδόπουλο5
στο Μοττορο|ἱ5 95.5
»ι Σελ. 12,13ρ“
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 |0ΥΝ|0Υ 2015 | ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0738 Τ|Μ|·|: 1,30 €
' ΠΑΠΑΘΑΝΔΣΔκΗΣ: ΘΑ ΦΥΓΩ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕ|ΩΣΩ ΟΛΑ
' ΑΝΑΝΕΩΝΕ| Ο |ΝΤΖΟΓΛΟΥ
«ΣΥΝ ΕΧ|ΖΟΥΜ Ε»
' Μήνυμα ενότητο5 κο' υΠομονή5
από τουε Ποίκτε5 του Αρη
 ί* ν - Σελ 14-15
π ¦ . ¦
, - Ι
 Λ ὰ' γ Ι
αλλο... τον Ε:κρ·ΜἩΜΞ
›.._ Ί
.1 “ η
| 4 τ ,'·¦_
' ΜΜΜ ΣΑΒΒ|Δ|·| - ΑΡΝΕΣΕΝ ΑΓΓΕΛ|Δ|·| - ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΛ ΣΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝ|Λ
'Α ΕΦΥΓΕ ο Ποϊ
· Δ|ΕΡΕΥΝ|·|Τ|Κ|·|
“ωΜ@βω Χθε5 βραδυ Μο ΕΜΗ”
μετα το τελοΞ ' ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΕΝοΔοχΕ|ο ΠΕΡ|ΜΕΝΕ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γ|Λ Ε0ΡΛ ΛΕΩ
των συζητήσεων  °ΜΜ"_ ΟΝ
.] _ 4 Μ. Μ 7
Τ|·|... ΑΝ'|ῖΕ|'||θΕΣ|·|
ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒ|ΛΣ
· ΠοΛπ|κΗ 'ΠΑΡΑΣκΗΜΑ
Δ ο·κΕοΑτΕΕ  _
 ογΝτοΕ, ΕΝΩ ΚΑΛΛ|ΕΡΓΕ|ΤΛ| κΑ|ΜΑ ' 
ο· Δ(ΕΗττο›: πΑοκ› ΥΠΕΕ τογ κοΝΣΕϊΣΑο κ
.. ο· γ .___ Π- ΕΠ|ΣΗΜΗ Ε
-·7 ° -~ ΝΑκο·ΝοΣΗ Απο ΜΝ ΜΕ Τ 
.  Σ' _ ~ -  ο .Τ Τ 
ο πΑΝοΕΑκ·κοτ: ΝΕο «οχι» Απο ΕοΜΕογ
 ΒΕΡΟ'Λ: ΦΜ0Ρ| ο ΓΕΩΡΓ|ΛΔΗΣ! =