Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννν.5ΘπττοοοΘ|.9τ
Τ'ΜΗ Τ,30 € 3 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3.99Τ ί κΑΘΗΜεΡιΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ 1 ΤΞΤΑΡΤΗ Τ7 |ΟΥΝ'ΟΥ 20'
ΤΟΥΛΑΧ|ΣΤΟΝ
ΔΕΝ ΧΑΣΑΝΕ...
των Μονο απο
·_   ΔΩΘΗΚΕ ΑΤΜ ΤΟ .«τΡιοΥλλι»
τα ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥ
Π Σοβαρή εμφανιση και λευκή
' Τέλοε εποκή5 για Κατσουρήνπ
ΙΜ ©@
ΔΤΕΛΕ|ΩΤΗ“.
ΣΥΜΦΩΝ|Α
Χωρί5 πρακτική αποτέλεσμα
π μαραθώνιο βραδινή σαναντιιαή
Σαββίδη - Αγγελί6π - Αρνεοεν
 μ... τ. γ
ιοοπαλίαμετπνΠολωνίαστοφιλικό    Ν γ  ή  ή
Τα «ρόπαλο» θέλοον να δώσουν
στον 30κρονο Βραζιλιήνο επιθετικό
Ο ΣΑΝΤΟΣ Ν|ΚΗΣΕ
ΚΔ' ΤΟΥΣ |ΤΑΛΟΥΣ
Η Πορτογαλία. χωρία αήλιστα
τον Ρονάλντο. έσπασε το αήττιιτο
των «ατζοὐρι»
ΜΠΑΛΗ' Ο ΜΥΝ'||Μ9Σ
ΤΜ τοκ ”ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ"
ΖΟΝΑΤΔΣ
Μι εΒεπτοΝ
Βλεπει και τον Βραζιλιονο ' · .
αμυντικο. τον οποιον ειχε ή ,
ο Σιλβο στα Σπορτινγκ.
κοιταζει κο· τον ΜεΕἑ5
«Η σφραγίδα
του Σαντοε›>
«ΤΜΗΜΑΤΑ»
ΤΜ Η" "Μ"0|'|Τ||
π ιιτατι ©@ 
ω. ρ..,μωττ
.¦_“.μ¦ηΜ Γι: Μ" ·"
ΜΗΝΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡ|ΩΝ
οποιοι τελειπΝΕ| 
 ΜΜΜ"
Στο Ι.8 εκοτ. δολορια
ή προταση απο τον Πολη
γιο την επομενα διετιο.
ολλοοΔρερικονο5οεντερ 'τ 7   ὰ τ.  ξ ή γ
θο μιλήσει Πρωτο ὰ
με τον Ολωρπιοκο ^
τοπιοιιονιοτ¦  :ο - ο ο ψ =
, «"| ”ΜΜΜ" η' ¦ ή   ή __
. Η ΒΛ° Τ°' '|Σ||° '°Ρ"°» Μια ανήσα.απὁ τπν Ενωοπ
“ ο 24χρονοε Μπιτ γκαρντ του ολαρπιακοή