Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ό γ _ ·ΤΑΣ||!ΑΒΑΝ|μ ΝΕΩΝ"
ΑΑ"ΑΥΞ||ΣΕΤΗΝ"'ΡύΕΦύΡΑ`ῖύΥ'|'|Α`ΤΜΤΑΛΜ
 β ,ε 
' Διορία και σταυε δύο να απαντήσουν μέσα στην επόμενη εβδομαδα
' Ετοιμπ και η λίστα αν χρειαστούν έναλλακτικέ5 λύσειε
- ' θέμα: οι πέντε «κρόχτεε» στον νέα Παναθηναϊκό
ο ο ε ε -· η 'Ω θΕΕΛΡ|Ν|ίΑ ΕΛΥΕΕ το ΣΥΜΒΟΛΑ|0 ΤΟΥ ΝΕ ΤΗΝ ΕΛΤΕΕ
;ἔ=Β“ Ι -  ο _` |ίΑ| ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΑ Ε|ΝΑ| ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σταη ΟΜ|ΧΛΗ - ο αν ι “ ' Τ ΠΑ ΝΑ τιιιοιιιιιιττι ΝΕ τοκ ΜΗΝΑ"
' Μέχρι τη Δανία έφτασε
η αποστολή εξαιτίαε των καιρικών
συνθηκών στα Φερόε ' Εκτόε
ΟΛΑ ΔΕιχΝογΝ “έ γ Α Α ¦· · ί ά
τογΝτοΡ ' -, .
τα :η 7- ·
* /υπογρσψει
νννννν.5Θπττααοαί.9τ
ο Φορτούνπ5 που τραυματίστηκε
' Ο Αρνεοεν επέστρεψε και
ενημέρωσε για το θέμα του τεχνικού
'Εντονηοπμολογίαγιαπαρουοία - _ !=,;ν ϊ Ξ ΓιαΖ+ίχρονιαθαεινωτι,συμβολαιοωυΜπαντ τονοττοι“ον<ιουοιιιυυννεκτοε
και του Κροατηστπ θεσσαλονικη απο τουε Βαλβερὁε και Βικτορ και οι Ρομπερτο - Μιιοιια που εχουν δουλεψει μαζι του
:αΕνἶιἶἘἑῦεοἔοΐἔἔἔΛἙἶἔ“'
“φ μ γ ιι ή πιι·αγτιι1τιτοιιοι·ιιι τ ικη .Μὴ
"Μ" Ι ~ Μ "ΜΕ ΕΛΑ ΕΑ ΔΥΕ"ΛΑ 
Απο το Μπελ/ιο 3 ι ' 
ΣΤΟ... 2-0!
 ο* · ιιιιΡιι0γΝΖοΝιιιτ,οογιιβογΝτιικΑκογτΑ0ι«παπούτσι»
από την ήττα του Οκτωβρίου μέχρι
την προχθεσινή νίκη στο ΟΑΚΑ
' Στην ΕΕΑ στιε ι 8 του μήνα
οι Γιαννακόπουλο8
και Ποπαδόπουλαε για τι5 μετοχέε
` τ τ _ Ε"Ε|ῖΑ πιο "ΟΛΥΜΠ ΠΕ"Τ||ΕΕ|Ε ΝΕ ιιιιιττιιιττ 'Α' ΝΕΛ|ΕΕΑ'|Δ'|.
· Ο ΔΕΛΛΑΕ "ΒΡΕ Τό ΧΡΗΜΑ ΛΑ' ΟΑ |||'||θΕ|
ιιιικιιιτ @ Π"" "ΡύΕ|'ΑθΕ|Α ΤΗΕ ΑΕ' "Α Α"ΕΒΕ| ΕΤΗ" 'ύ"Φ||
ΧΟΡΗΓ|Α . . . .
Π · . Π | ' Οι τρει5 καθόρισαν "005 Π0Χ005. συμφωνησω ΜΕΝ ενισχυση
και στην αξιολόγηση του δυναμικού ' Για ί χρόνο η συμφωνία. με αύξηση αποδοχών
και διατήρηση του ίδιου επιτελείου ' Βααιλαντωνόπουλοε στο «Βαση» «Ακόμα δεν
πιστεύω ότι είμαι παίκτπ5 τπτ Ενωσπε» ' Δυνατό για Σκόκο και Μπουσνανότε
' Ακόμη ένα επεισόδιο στο σίριαλ με τον Βόργκα5
' Συμφωνία με την Μακη Αίτίίηεε
υηογρόφει ο «γηραιόε»
' Σφήνα για Μόντζιο
ιιιιιιιιιιτ (Ο
ΑΓΡ|Α ΚΟΝΤΡΑ
ΜΕ ΜΑΝΤΖ'Ο
Π Ο παίκτηε δεν μπήκε στο αεροπλανο
για τα Χανια. επικαλούμεναε
τον γαμο του ' Επιθετική
ανακοίνωση από του5 κρητικουετ
που στρόσπκαν στον Πετρόπουλο