Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε "αχαρτογράφητα νερά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΠεήιΡοΠΙα.ετ
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 / τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.791
Αγκελα Πέρκελ
καγκελάριος της Γερμανίας
ΣΤΟ 25,θ%
Η ΑΝΕΡΓ|Α
του ΠΑΡΤ|0
υπουργός Υγείας
Η Παναγιώτης Κουρουμπλιίς
[κυβέρνηση] Αναβολή τής Πλήρωμής δόσής ύψους 300 εκατ. ευ ρώ στο ΔΝΤ και ομαδοΠοίήσή τής με τις υΠόλοιΠες
ε «ακα ρτσγραφΠτα νε ρα»
Πακέτο εΠώδυνων μέτρων Πε ριέΧουν οι Π ροτασεις τόσο τής Αθήνας όσο και των δανειοτών
σήμερα στη Ν
Απλούστερους κανόνες
στα δημοσιονομικό ζητεί το ΑΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απηύθυνε έκκληση
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση να απλοποιήσει τους
δημοσιονομικούς της κανονες -προκειμένου να
περιορίσει τα περιθώρια διακρτπκής ευχέρειας στην
εφαρμογή τους- και να εστιασει στη μείωση του
δημόσιου χρέους. >31
Αραβικό ενδιαφέρον
για επενδύσεις στην Ελλαδα
Διερευνητικές επαφές με ελληνικές εταιρείες προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω
επενδύσεων στην Ελλαδα είχαν Αραβες επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του 4ου Αραβοελληνικού
Οικονομικού Φόρουμ που διοργανωσε με επιτυχία
στην Αθήνα το Αραβοελλπνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτυξης. >14
3,35 δισ. δολ. για την αγορα
1 19 εεεοηα Μια πλοίων
Επενδύσεις 3,35 δισ. δολ. για την αγορα 1 19
σκοπό Μηα πλοίων έχουν πραγματοποιήσει οι
Ελληνες εφοπλιστές στο πρώτο πενταμηνο του
201 5, σύμφωνα με συγκεντρωτικα στοιχεία του
ναυλομεσιτικού οίκου Α||ίεα 5ηίρρτοκίη8. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διαστημα του 2014, τόσο οι
επενδύσεις όσο και ο αριθμός των μεταχειρισμένων
πλοίων που αποκτήθηκαν είναι σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. >18
Ενδείξεις εκτόνωσης πιέσεων
στην εγχώρια αγορα επίπλων
Περαιτέρω πτώση της ταξπς του 5%-8% προβλέπεται να καταγραψει το 2015 η αξία της αγορας
οικιακών επίπλων έπειτα από πτώση 9,4% το 2014
και μέσο ετήσιο ρυθμό επιβραδυνσης 1 4% την
περίοδο 2008-2014, όπως δείχνει κλαδική έρευνα
της ΚΑΡ θτουρ. >21
Ξ ?πεί-ϊ ένθετο
μαζί με τη «Ν»
Εμ.Πλοκή, Που μΠσρεί να αΠσβεί κλιμακούμενή, Προ
καλεσε στις σχέσεις Ελλαδας και θεσμών ή αΠόφασή
Π1ς κυβέρνήσής να ζήΠ5σει αναβολή ως Πλήρωμής
Π1ς δόσής Προς τσ ΔΝΤ ύψους 300 εκατ. ευρώ Που
έλήγε σήμερα και τήν σμαδοΠοίήσή Πις με τις υΠόλσιΠες
τρεις, Που λήγουν έως τις 19 Ιουνίου, με τήν Προοπτικήνα Πλήρωθούν όλες, ύψους 1,55 δισ. ευρώ, στις 30
Ιουνίου. ΣτελέΧή τής Ευ ρωζώνής και του ΔΝΤ εξέφραζαν δυσφορία και μιλούσαν για αιφνιδιασμό, ενώ
Πλήροφσρίες φέρουν Πτν Κριστίν Λαγκαρντ ιδιαιτέρως ενοΧλήμένή. Η κρισιμόΠ1τα Πας καταστασής οδήγήσε σε νέα Πιλεδιασκεψή τα μεσανυχτα του Αλ. ΤσίΠρα με Π1ν καγκελαριο Μέρκελ και τον Γαλλσ Πρόεδρο
Φρ. Ολαντ, Προκειμένου να αΠοφορτιοτεί το κλίμα. Η
αναβολή των Πλήρωμών οφείλεται στήν τεραστια αΠό
στασή ως κο βερνήτιιαίς Πρότασής και του «μίνι μνήμσνίου» των εταίρων, ένδειξή ότι αργούσε ή αρσή Πας
Πιστωτικής ασφυξίας, ενώ τα ταμιακα διαθέσιμα στερεύσυν. Η καβέρνήσή Προτείνει εΠώδυνα μέτρα για τις
εΠιΧειρήσεις με έκτακτα εισφσρα ύψους 1,1 δισ. ευ
ρώ, αυξήμένή εισφορα σε φυσικα ΠρόσωΠα με εισοδήματα ανω των 30.000 ευρώ κλΠ. Οι θεσμοί ζήτσύν
μέτρα ύψους 3 δισ. ευρώ γιανσυ<σκυρια και ετήΧειρήσεις
καθώς και 31 Παρεμβασεις για το ασφαλιστικό. >3 - 6
Τι περιλαμβανει η ελληνική πρόταση
ή Εκτακτη εισφορα σε κερδοφόρες εταιρείες
·Αύξπσπ έκτακτης εισφορας αλληλεγγύης
πίρεις συντελεστές ΦΠΑ
·Αλλαγή ΦΠΑ για προίόντα - υπηρεσίες
η Φόρο πολυτελείας 1 3% από 10%
η Φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων
η Χορήγηση τηλεοπτικών αδειών
π Πρόστιμο σε ανασφαλιστα οχήματα
1' ι περιλαμβανει η πρόταση των «θεσμών»
·Δύο συντελεστές ΦΠΑ 23% και 1 1%
π Κατόργηση εξαιρέσεων από τον ΦΠΑ
ή Κατόργηση μειωμένου ΦΠΑ
η Εξαλειψη δυνατοτήτων φοροδιαφυγής
·Αύξηση φόρου εισοδήματος Ν.Π.
·Αύξηση προκαταβολής φόρου
για ελεύθερους επαγγελματίες
·Αύξηση προκαταβολής φόρου για Α.Ε.
ή Εξαλειψπ προνομιακής φορολογικής
μεταχειρισης
η Καταργηση επιδόματος θέρμανσης
ή Καταργηση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου
στους αγρότες
η Καταργηση προκαταβολής φόρου 26% για
εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους
η Καταργηση φορσελαφρύνσεων για αγρότες
η Μείωση του ακατασχετου ορίου σε μισθούς
- συνταξεις
ή Επαχθείς τροποποιήσεις ευνοϊκών
ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων χρεών
·Διατήρηση του ΕΝΦ|Α
ίτ0υρ·σι·6ς1
Πιο αυστήροί
κανόνες
για τα «Πακέτα»
Νέα οδήγία για τα οργανωμένα ταξίδια, Προσαρμοσμένή στις αναγκες ως ψήφιακής εΠσΧής, ή σΠσία
ενισχύει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών όταν κανουν
ήλεκτρονικές κρατήσεις, αλλα και των μικρών και
μεσαίων εΠιΧειρήσεων του κλαδου, υιοθέΠισε κατ,
αρΧήν στις 28 Μαΐου τσ Συμβούλιο ΥΠσυ ργών τής Ε.Ε.
Η νέα οδήγία, Που αΠοτελεί Προϊόν συναΠόφασής
μεταξύ των κρατών-μελών και τής Ευρωβουλής, θα
εΠικυ ρώθεί και τυΠικα Πλέον αΠό τους ευρωβουλευτές και το συμβούλιο. >10-11
[ΣΥΜΗ] Σε αναβρασμό ή Κοινοβουλευτική Ομάδα
Προ ήμε ρήοίας στή Βουλή
για τη διαΠ ραγματευσή
ΑναταραΕεις στις διεθνείς αγορές
Ντε -·°
η!γ'? ·
|·| απόφαση της Ελλαδας να ζητήσει από το ΔΝΤ τη συγχώνευση των
δόσεων του |ουνίου με εξόφληση τους στα τέλη του μηνός προκαλεσε
«τριγμούς» στις διεθνείς αγορες, αοκώντος πιεσεις στο ωρώ. Οι εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα επισκίασαν και τη Με" επεσε >22, 23
Αλλάζει
ο τρόΠος
ρύθμισής
οφειλών
ΑυσΠ1ρότερα μέτρα για τους
λήξιΠρόθεσμσυς σφειλέτες Που
είναι σε θέσή να Πλήρώσουν αλλα δεν το κανουν Προανήγγειλε
ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τής ΔΕΗ Μανώλής Παναγιωτακής, αλλα ταυτόΧρονα
ανακοίνωσε όΠ εντός του Ιουνίου θα ισχύ σει νέος τρόΠος διακανονισμού οφειλών. >16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα