Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:







Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Ι.Χ. παρέσυρε
τεχνικό οδικής
βοήθειας στην
Παύλου Χαρίση
- Μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο

σελ ~ 3

Ο Γιάννης
Μπαλαμπανίδης
Περιφερειακός
Συμπαραστάτης
του Πολίτη και
της Επιχείρησης
- Μοναδικός
υποψήφιος

σελ ~ 3

Αντίθετος
ο Γιώργος
Κασαπίδης στην
πρόσληψη
του Βασίλη
Μαμάτσιου
ως ειδικού
συνεργάτη στην
ΠΔΜ: Έχει και
άλλο επάγγελμα

σελ ~ 24

Τριτοκοσμική η κατάσταση
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας στα Γρεβενά

τιμή 0,50 €

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8167

Αρ. φύλλου

Γιώργος Στασινός από Κοζάνη:
“100 χρόνια προσφοράς στη χώρα
με το ΤΕΕ πρωταγωνιστή”
σελ - 3

σελ ~ 3

Ασφαλίστηκαν τα 35
επιβατικά οχήματα της
Π.Ε. Κοζάνης - Οι ενστάσεις
του Γιώργου Κασαπίδη για
την επιλεκτική ασφάλιση
δυο οχημάτων

σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Μεταφορείς ΛΑΡΚΟ:
Είμαστε σε απόγνωση,
χρωστάμε - Γιώργος
Αμανατίδης: 12
εργαζόμενοι μπορούν
να απασχοληθούν
στην Περιφέρεια