Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
ESTIA
Σάββατο
30 Μαρτίου 2024
Β΄ τῶν νηστειῶν (Ἰωάννου ὁσίου, συγγραφέως τῆς «Κλίμακος»
Σελήνη 20 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.13' – Δύσις ἡλίου 6.47'
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία, περιοδικές νεφώσεις. Θερμ. ἕως 23 β.
Ὁ κ. Καραμανλῆς ἀφήνει ακάλυπτο
Αριθμ. φύλ. 42815
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
τόν κ. Μητσοτάκη γιά τό μοντάζ τῶν Τεμπῶν
Μία ἡμέρα μετά τήν ἐπιχείρηση διαψεύσεως ἀπό τόν Πρωθυπουργό στην Βουλή, ὅτι δέν εἶχε ἀνάμειξη
στήν ἀλλοίωση τοῦ ἠχητικοῦ ντοκουμέντου, ὁ πρώην υπουργός Μεταφορῶν ἐδήλωσε στον «Σκάι» ὅτι
«Δέν μπορεῖ κανείς νά πεῖ μέ βεβαιότητα ποιός πῆρε τά ηχητικά ντοκουμέντα»
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ἀφήνει τόν
Πρωθυπουργό, σχετικά μέ τό ζήτημα τοῦ μοντάζ τῶν ἠχητικῶν ντοκουμέντων τῆς ὑποθέσεως τοῦ σιδηροδρομικού δυστυχήματος τῶν
Τεμπῶν, ὁ τότε ὑπουργός Συγκοινωνιῶν κ. Κώστας Καραμανλῆς. Ὁ
κ. Καραμανλῆς φιλοξενήθηκε χθες
στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» καί
στήν ἐκπομπή τῶν Δημήτρη Οίκονόμου καί Ἄκη Παυλόπουλου, ἀπό
τούς ὁποίους ἠρωτήθη σχετικῶς
πρός τά δημοσιεύματα γιά τό μοντάζ τῶν ἠχογραφήσεων τῶν συ
νομιλιῶν τῆς μοιραίας νύκτας, με
ταξύ του σταθμάρχου καί τῶν μηχανοδηγῶν. Ἀπό τήν ἀπάντηση πού
ἔδωσε δέ, ἀφήνονται ἀνοικτά ὅλα
τά ἐνδεχόμενα.
Αρχικῶς ὁ κ. Καραμανλῆς εἶπε
σχετικῶς: «Μία κλασσική πολιτι
κή ἀπάντηση θά ἦταν, ἐγώ παραιτήθηκα τό ἴδιο βράδυ. Τί μοῦ λέτε ἐσεῖς τί ἔγινε μετά; Καί νά πετάξω τήν μπάλλα στήν ἐξέδρα. Δέν
πρόκειται νά τό κάνω, διότι ἡ θεωρία συνωμοσίας πρέπει να τελειώσει. Ὅσο ἤμουν ὑπουργός δέν εἶχε
περιέλθει στήν ἀντίληψή μου ὅ,τι
συνέβαινε σέ αὐτούς τούς ὀργανισμούς». Συνεχίζοντας δέ ἀνέφε
ρε: «Τό βράδυ ἐκεῖνο δέν μπορεῖ
κανείς νά πεῖ μέ βεβαιότητα ποιός
πῆρε τά ἠχητικά ντοκουμέντα. Ὅλα
Ἐπίθεσις
τῆς Σερβίας κατά
Ντόρας Μπακογιάννη
γιά τό Κοσσυφοπέδιο
ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟΝ τῆς Σερβίας εὑρίσκεται ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη μέ ἀφορμή τήν ἔκθεσή της γιά
ἔνταξη τοῦ Κοσσυφοπεδίου στο Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Μετά τήν ἔκθεση αὐτή ἡ Ἐπιτροπή Πολιτικῶν Ὑποθέσεων καί ἡ Κοινοβουλευτική Συνέ
λευσις τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης
Συνέχεια στην σελ. 3
Τί ἔγραφε ὁ Ναπολέων
Λαπαθιώτης 52 ἡμέρες
πρίν αὐτοκτονήσει
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ἡ δική μας 1η Απριλίου
ΚΑΠΟΙΕΣ ἐπετείους δέν πρέπει νά τίς ξεχνάμε. Ή
ἑλληνική ἱστορία βρίθει γεγονότων πού εἶναι ἀξιομνημόνευτα, καί τοῦτο γίνεται ἐνίοτε δικαιολογία γιά νά περνοῦν κάποια σε δεύτερη μοίρα. Δέν
ἐπιτρέπεται ὅμως νά λησμονοῦμε ἐπετείους ἀπό
τίς ὁποῖες ἔχουμε πολλαπλῶς νά διδαχθοῦμε. Τέτοια είναι 1η Απριλίου. Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐνάρξεως
τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος της ΕΟΚΑ. Διδάσκει
καί πάλι τό διαχρονικό μήνυμα ὅτι δέν εἶναι ὁ ὄγκος
τῶν μαχομένων ἀλλά ἡ ἀποφασιστικότης τους καί
τό δίκαιον τοῦ σκοπού τους, πού κρίνουν τήν ἔκβαση τοῦ ἀγῶνος. Πέραν ἀπό αὐτό ὅμως, ἀναδεικνύει κατά τρόπον τραγικό, τό ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἡ διχόνοια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν «κατάρα» τῆς
φυλῆς μας, ἀλλά καί τό πῶς ἕνας ἀγῶνας πού ἐκρίθη μέ ἀγῶνες καί θυσίες ἐπί τοῦ πεδίου, μπορεῖ νά
χαθεῖ στά σαλόνια τῶν διαπραγματεύσεων.
Τό πρωί της 1ης Απριλίου 1955 ή Κύπρος συγκλοι
νίσθηκε ὄχι μόνον ἀπό τίς ἐκρήξεις τῶν βομβῶν μέ
τίς ὁποῖες ἡ ΕΟΚΑ εἶχε ἐπιλέξει νά ἀρχίσει τήν ἔνοπλη δράση της, ἀλλά καί τήν ἰαχή σύμπαντος τοῦ
ἑλληνισμοῦ: «Ένωσις». Οἱ μαχητές της ΕΟΚΑ δέν
πολέμησαν καί δέν ἔπεσαν οὔτε γιά ἀνεξαρτησία,
οὔτε γιά διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Πολέ
μησαν καί ἔπεσαν γιά τήν Ενωση μέ τήν μητέρα
Ἑλλάδα. Καί 64 χρόνια μετά την νίκη, ὁ ἀγῶνας τους
αὐτός δέν ἔχει ἀκόμη δικαιωθεῖ. Ἀντί γιά Ενωση μέ
βρίσκονται στα χέρια τῶν ἀνακρι
τικῶν ἀρχῶν. Δέν τά ἔχετε ἀκούσει ὅλα οὔτε ἐσεῖς οὔτε ἐγώ. Θά τά
ἀκούσουμε λοιπόν ὅλα καί θά βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».
Υπενθυμίζεται ὅτι προχθές
κατά τήν ὁμιλία του στήν Βουλή ὁ
κ. Μητσοτάκης ἦταν κατηγορηματικός ὡς πρός τό ὅτι δέν εἶχε ἀνάμειξη στήν ἀλλοίωση τοῦ ἠχητικοῦ ντοκουμέντου. Εἶχε ἀναφέρει: «Ἀλλοιώθηκαν, λέει, οἱ διάλογοι ἐκείνης τῆς βραδιᾶς, ὥστε
ὅλη ἡ εὐθύνη, ὑποτίθεται, να στραφεῖ πρός τόν σταθμάρχη τῆς Λάρισας. Αναρωτιέμαι, ὅλες οἱ συζητήσεις μεταξύ τῶν μηχανοδηγῶν
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
τήν Ἑλλάδα προβάλλουν κάποιοι σάν «λύση» τήν
λεγομένη ἐπανένωση τοῦ νησιοῦ. Ἀλλά αὐτό πού
ὀνομάζουν ἐπανένωση δέν εἶναι παρά τό ἄνοιγμα
τῆς Κερκόπορτας, ὥστε νά φθάσει ὁ Ἀττίλας στίς
νότιες ακτές της Κύπρου, τίς ὁποῖες ὀρέγεται ὁ
Ἐρντογάν. Καί νά τίς φθάσει μάλιστα ἀμαχητί καί
ἀνωδύνως.
Δέν ἦταν αὐτός ὁ στόχος τῶν ἀγωνιστῶν τῆς
ΕΟΚΑ. Οὔτε βεβαίως ἡ κίβδηλη ἀνεξαρτησία τῆς
1ης Οκτωβρίου τοῦ 1960. Πόσο ἀνεξάρτητη μπορεῖ
νά θεωρεῖται μιά χώρα ὅταν παραμένει ὑπό τήν κηδεμονία τῶν ἡττημένων Βρεταννῶν, πού ἀπό ἀποικιοκράτες μετονομάσθηκαν σέ «ἐγγυήτρια δύναμη», καθεστώς τό ὁποῖο ἐδόθη καί στήν Τουρκία,
ἡ ὁποία ἀνωδύνως καί πονηρά ἔθεσε τότε τήν βάση γιά τήν εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα; Αὐτά ἦσαν τά ἐπίχειρα τῶν συμφωνιῶν τῆς Ζυρίχης καί τοῦ Λονδί
οἱ συμφωνίες αὐτές, φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ
νου. Ὅσο γιά τό πόσο πρόχειρες καί ἀτυχεῖς ἦσαν
ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ὁ ὁποῖος τίς ὑπέγραψε, τρία χρόνια μετά, ἐπανῆλθε με 13 παρατηρήσεις ζητῶντας ἀντίστοιχες αλλαγές στο σύνταγ
μα τῆς νεοσύστατης τότε Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ἄς μᾶς ἐπιτραπεί λοιπόν νά ποῦμε ὅτι στήν Ζυρίχη καί στό Λονδίνο γράφτηκε ἕνα κεφάλαιο προδοσίας τοῦ ἀγῶνος της ΕΟΚΑ. Αλλά δυστυχῶς δέν
Συνέχεια στην σελ. 3
καί τῶν σταθμαρχῶν δέν ἦταν ἐξ
ἀρχῆς στή διάθεση τῶν ἀνακρι
τικῶν ἀρχῶν; Γιατί, λοιπόν, κάποιος να θέλει νά ἀλλάξει αὐτό τό
δεδομένο;».
Ὁμιλῶν ἐξ ἄλλου σχετικῶς πρός
τις δικές του πολιτικές— εὐθύνες, ὁ
πρώην ὑπουργός Μεταφορῶν ἀπήντησε στο σχετικό ἐρώτημα λέγοντας ὅτι «ἔχω πολιτική ευθύνη γι'
αὐτό παραιτήθηκα ἀμέσως. Ὅταν
φτάσαμε μέ τόν πρωθυπουργό ἐκεῖ,
δέν θέλω νά εὐχηθῶ σέ κανέναν νά
δεῖ αὐτές τίς σκηνές. Δέν ξέραμε
ἀκόμα τί εἶχε συμβεί.»
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέο πραξικόπημα Ράμα
στην Χειμάρρα
BASHKIA
Η εκλεκτή του Ράμα, δήμαρχος
μειοψηφίας της Νεμάσσας,
κόρη του Γκιργκι Γκόσο
Την Κυριακή 31/03 η
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
(σελ. 3)
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα γνωστά και άγνωστο παρασκήνια της Κατοχής
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
MEGA MILLIONS POWERBALL
$128 TUE $110 WED
BILLION
OLTERONT
MILLION SAT
• Ἕνα καί μόνο ἄτομο στο Νιού Τζέρσεϋ κέρδισε
στο τζάκποτ Mega Millions στις ΗΠΑ. Πρόκει
ται γιά τό άστρονομικό ποσόν 1,13 δισ. δολλαρίων (1,04 δισ. ευρώ), σπάζοντας ένα σερί χωρίς νίκη στο τζάκποτ ἀπό τόν περασμένο Δεκέμβριο. Οι
ἀριθμοί πού ἐκληρώθησαν ἦταν οἱ: 1, 7, 11, 22, 29,
38 καί ὁ χρυσός αριθμός Mega Ball το 4. Το τυ
χερό δελτίο ἐπωλήθη στο Νιού Τζέρσεϋ. Ἡ τελευ
ταία ἐπιτυχία στο Mega Millions ήταν στις 8 Δε
κεμβρίου. Ἀπό τότε είχαν μεσολαβήσει 30 συνεχό
μενες κληρώσεις χωρίς μεγάλο νικητή. Οι πιθανό
τητες να κερδίσει κάποιος τό τζακ ποτ του Mega
Millions είναι μία στα 302,6 εκατομμύρια! Οι νικητές
Συνέχεια στην σελ. 8
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
Τήν Κυριακή θα μετακινήσουμε τούς δεῖκτες τοῦ ὡρολογίου μία ὥρα ἀργότερα.
Ἔνοχος ὁ Μίχος
γιά τόν βιασμό
τῆς 12χρονης στον Κολωνό
ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ θά ἀποφύγει ὁ Ἠλίας Μίχος
τήν ἰσόβια κάθειρξη μετά τήν χθεσινή ἀπόφαση τοῦ
Μικτοῦ Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου πού τόν ἔκρινε ἔνοχο για βιασμό καί γιά σειρά ἄλλων βαρυτάτων και
τηγοριῶν. Ἀντιθέτως ἡ μητέρα τῆς 12χρονης ἀπό
τόν Κολωνό ἐκρίθη αθώα ἀπό τό δικαστήριο γιά τήν
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ισόβια κάθειρξις
στην Ρούλα Πισπιρίγκου
ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΘΗ τελικῶς τό δικαστήριο ἀπό τούς
ἰσχυρισμούς τῆς Ρούλας Πισπιρίγκου γιά τόν θάνατο τῆς μικρῆς Τζωρτζίνας, καί τῆς ἐπεβλήθη ἡ μεγαλύτερη ποινή, τά ισόβια. Μετά 14 μήνες, τό Μικτό
Ορκωτό Δικαστήριο ἀπεφάσισε ὁμοφώνως τήν ἐνοχή τῆς Πισπιρίγκου γιά τήν ἀνθρωποκτονία καί τήν
ἀπόπειρα ανθρωποκτονίας τῆς Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, ἐπιβάλλοντάς της ισόβια. Η ποινή τῶν ἰσοβίων
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Σκόνη, λάσπη καί θολούρα, ὑπέροχη ἀτμόσφαιρα...
Πόσο ἀνυπόφορη εἶναι ἡ
ἀφρικανική σκόνη! Τί εἶναι,
ἀλήθεια, αὐτό τό «έκτακτο
καιρικό φαινόμενο», πού μᾶς
ταλαιπωρεῖ τά τελευταῖα
χρόνια;
Δέν μᾶς ἔφταναν τά τό
σα πού κάθε τόσο υφιστάμε
θα, ἔχουμε κι αυτή την σκό
νη, ἡ ὁποία γίνεται στο επί
καί φί» λάσπη, μᾶς λερώνει
τά αὐτοκίνητα, τά πεζοδρό
μια, τα μπαλκόνια καί μᾶς
στέλνει στα πλυντήρια τῶν
οχημάτων και στα φαρμα
κεῖα, προκειμένου να προμηθευθοῦμε κολλύρια γιά τά
μάτια.
Τώρα πού μιλήσαμε για
κολλύρια, θυμήθηκα έναν φί
λο, ὁ ὁποῖος ἀπέφευγε συν
στηματικά να προσκομίσει
«ένα δωράκι» στο σπίτι του,
σε κάποιες σημαδιακές ήμερο μηνίες. Η γυναίκα του, τήν
παραμονή τῆς ἐπετείου τῶν
γάμων τους, δέν τοῦ τό θύμι
σε εὐθέως ἀλλὰ τοῦ εἶπε «Ε,
αύριο, φέρε κάτι ... γιά τά μάτ
τια». Καί ὁ ἀθεόφοβος, τῆς
πῆγε τήν ἑπομένη ένα ...κολλύριο!
Πάμε πάλι στην σκόνη!
Είναι, λένε, ἄμμος, ἡ ὁποία
μᾶς ἔρχεται ἀπό τήν Σαχάρα
καί ἐπικάθηται ἐπί τῶν κατ
πώ καί τῶν παρ-μπρίζ μας,
μᾶς κάνει τα μπαλκόνια φαιά
καί τά πεζοδρόμια μαντάρα.
Συνέχεια στην σελ. 4
Από το κίνημα του 35
στην 4η Αυγούστου
Το ιταλικό σχέδιο κατοχής
Η ελληνική συμπλοκή
Η συνωμοσία των γερμανόφιλων
και τα πρωτόκολλα συνθηκολόγησης
PRADELE THE RYPI
ΕΣΤΙΑ
Ἡ ἰδεολογική
μετάλλαξη τῆς
«Νέας Δημοκρατίας»
τοῦ Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου*
ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ γιά «Δεξιά» στην Ελλάδα ἐννοοῦμε ἀπό ἱστορικῆς ἀπόψε
ως τήν συντηρητική πολιτική παράταξη, ἡ ὁποία ἐνστερνίζεται, ἐμπνέε
ται καί ἀγωνίζεται να διαφυλάξει καί
νά ἐπιβάλλει τίς θεμελιώδεις ἀξίες
τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖες ἐνσωματώνονται στο τρίπτυχο: «πατρίς-θρησκείαοἰκογένεια»! Ναί, ὅπως ἀκριβῶς τό
ἀκούσατε, χωρίς κανέναν ἀπολύτως
ἐνδοιασμό, ἀντιθέτως μάλιστα μέ ἰδι
αίτερη ἔμφαση καί ἐμμονή στήν ἐθνι
κή καί πολιτική του σημασία!
Συνέχεια στην σελ. 3