Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
€ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ετος: 27ο - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Ρεύμα:
Η βουτιά στην κατανάλωση και η μάχη προμηθευτών για μερίδια
Τράπεζες:
Η αύξηση καταθέσεων φρενάρει την αύξηση των επιτοκίων
Ηλεκτρικό ρεύμα: Παγίδες και δολώματα να
στα τιμολόγια των προμηθευτών
Παγίδες, δολώματα, τεχνάσματα και δέλεαρ φαίνεται
να χρησιμοποιούν προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην προσπάθειά τους να θηρεύσουν πελάτες.
14750 5,1
2 kWh
Διογκώθηκαν κατά 3,12 δισ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο οι καταθέσεις των νοι
κοκυριών παρά τη στροφή προς εναλλακτικές επενδύσεις για αναζήτηση
υψηλότεροι τόκοι. Πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα για τις τράπεζες
Αυτό προκύπτει από την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (PAAEY), η οποία μάλιστα σπεύδει
να δώσει συμβουλές στους καταναλωτές για την
αποφυγή του εγκλωβισμού τους σε αθέμιτες πρακτικές και συμπεριφορές, που καταλήγουν στην επι
βάρυνση και όχι στη μείωση των λογαριασμών τους.
Φουσκώνουν κι άλλο οι καταθέσεις των νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες, παρά τις έντονες
προσπάθειες των τελευταίων να μεταφέρουν τις αποταμιεύσεις των πελατών τους προς εναλλακτι
κές επενδύσεις από τις οποίες αποκομίζουν σημαντικά έσοδα προμηθειών. Η εξέλιξη αυτή διατηρ
εί τη ρευστότητα των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε υψηλά επίπεδα και αμβλύνει τις
πιέσεις που δέχονται προκειμένου να αυξήσουν περαιτέρω τα προσφερόμενα επιτόκια στους
προθεσμιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς.
Motor Oil: Αύξηση κερδών στο 2017,3 εκατ. ευρώ το
1ο τρίμηνο
Οριακή αύξηση τζίρου στα
3,3 δισ. ευρώ (από 3,26
δισ.) κατέγραψε το πρώτο
τρίμηνο της χρονιάς η Motor
OiIMOH +1,36%. Παράλληλα, όμως τα καθαρά
κέρδη που αποδίδονται
στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 237,3 εκατ.
ευρώ από 197 εκατ. ευρώ
το πρώτο τρίμηνο του 2022.
ΑΘΗΝΑ
Αρ. Φύλλου 7304
Πέμπτη
1.06.2023
Υπενθυμίζεται ότι μετά το
πρώτο τρίμηνο η εταιρεία
προχώρησε στην εξαγορά
της ΘΑΛΗΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα
του περιβάλλοντος και ειδικά στο πεδίο της κυκλικής
οικονομίας. Σύμφωνα με τη
διοίκηση προσφέρει ένα
ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στη
διαχείριση στερεών υλικών
και αποβλήτων, στη διαχείριση επεξεργασίας νερού και
υγρών αποβλήτων καθώς
επίσης και στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και
χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.
Lamda: Rizzani de
Eccher-AVAX σύμβουλοι
για την κατασκευή του
Vouliagmenis Mall
Complex
H LAMDA DEVELOPMENT S.A.
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
ότι υπογράφηκε η συμφωνία με
τον επιλεγέντα σύμβουλο, ο
οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από την
κατασκευή, με τη μορφή του
Early Contractor Involvement
(ECI) για την ανέγερση του
Vouliagmenis Mall Complex, του
μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου
εμπορικού συγκροτήματος της
Ελλάδας και ενός από
μεγαλύτερα της Νότιας
Ευρώπης.
Ο σύμβουλος είναι η κοινοπραξία
μεταξύ του ιταλικού ομίλου
Rizzani de Eccher και του ομίλου
AVAX, μία συνεργασία μεταξύ
μίας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών της Ιταλίας
με εκτεταμένη παγκόσμια εμπειρία σε κτηριακά έργα πολλά από
τα οποία έχουν αναπτυχθεί με
την μέθοδο Early Contractor
Involvement (ECI) και μίας εκ
κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα
στον κλάδο των υποδομών και
κτηρίων.
Ο σύμβουλος θα παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν
από την κατασκευή με τη μορφή
του Early Contractor Involvement
στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της για την κατασκευή του Vouliagmenis Mall
Complex, αναφορικά με το σχε
διασμό, τον προγραμματισμό,
την εφοδιαστική αλυσίδα και τη
διαχείριση κατασκευής του
έργου.
κύριες κατασκευαστικές
εργασίες για την ανέγερση του
Vouliagmenis Mall Complex θα
ξεκινήσουν το Α' Εξάμηνο 2024,
ενώ οι εργασίες εκσκαφών μέσα
στο Β' Εξάμηνο 2023.
Created by Universal Document Converter