Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
- ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πρό τῶν Βαΐων. Κλαυδίου, Νικηφόρου κ.λπ. μαρτύρων
Σελήνη 15 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.05’ – Δύσις ἡλίου 7.51
ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ προβλήματα καί τήν,
ἐδῶ καί καιρό, ὑποβόσκουσα ἀμφισβήτηση τῆς ἡγεσίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ
Κόμματος στις Βρυξέλλες φέρνει στήν
ἐπιφάνεια ἡ ἔφοδος τῆς Βελγικῆς Ἀστυνομίας στα κεντρικά γραφεῖα τοῦ ΕΛΚ. Ἡ
ἔρευνα ἀφορᾶ σέ διακίνηση μαύρου χρήματος, καί στό «μάτι τοῦ κυκλῶνος» εὑρίσκεται ὁ Πρόεδρος Μάνφρεντ Βέμπερ.
Πρόκειται γιά ποσά, τά ὁποῖα κατά τίς κατηγορίες διοχετεύθηκαν σέ ὅλα τά εὐρωπαϊκά κόμματα πού ἀνήκουν στό ΕΛΚ γιά
τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019, τήν καμπάνια
Τετάρτη
5 Ἀπριλίου 2023
ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΝ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚ ΠΟΥ ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ
Ἔρευνα γιά μαῦρο χρῆμα στά ταμεῖα
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος
τῶν ὁποίων συνετόνιζε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Βέμπερ, Μάριο Βόιγκτ, ὁ ὁποῖος
σήμερα εἶναι ἐπί κεφαλῆς τοῦ Χριστιαανοδημοκρατικοῦ Κόμματος στήν Θουριγγία. Ὁ Βόιγκτ ἦταν ἐπίσης ὁ ὑπεύθυνος τῆς
ψηφιακῆς ἐκστρατείας τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ κατά την διάρκεια τῆς ἐκστρατείας
γιά τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019, καί οἱ ἔρευνες ἐπικεντρώνονται στήν ἀνάθεση τῆς
συμβάσεως γιά τήν ψηφιακή ἐκστρατεία
σέ ἑταιρεία στήν Θουριγγία.
Ἐργασία
σε 168.000 μετανάστες
δίδει ἡ Ἑλλάς
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ἀπό τρίτες χῶρες
καλοῦνται νά ύψουν τά μεγάλα κενά πού ὑπάρχουν τόσο στόν κλάδο τῶν
κατασκευῶν ὅσο καί στόν τουρισμό. Η
Κοινή Υπουργική Ἀπόφασις πού ἐδημοσιεύθη σέ ΦΕΚ καθορίζει τόν ἀνώτατο ἀριθμό ἀδειῶν διαμονῆς πολιτῶν τρίτων χωρῶν γιά ἐργασία γιά τά ἔτη 2023
καί 2024, σέ 167.925. Τό πλῆθος τῶν ἐπιτρεπόμενων μετακλήσεων καθορίστηκε
σέ ἐπίπεδο σημαντικά χαμηλότερο συ
γκριτικῶς πρός τά αἰτήματα πού ὑπεβλήθησαν μέσῳ τῶν Περιφερειῶν, τά ὁποῖα
προσέγγισαν τίς 380.000 καί κοντά στο
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ἔφοδος τῆς Βελγικῆς Ἀστυνομίας στήν «αὐλή» τοῦ Προέδρου του Μάνφρεντ Βέμπερ
Στό μικροσκόπιο τῶν ἀρχῶν ὁ στενός συνεργάτης του καί ὑπεύθυνος γιά τήν καμπάνια τοῦ κόμματος
στις ευρωεκλογές τοῦ 2019 σέ ὅλες τίς χῶρες, Μάριο Βόιγκτ
6+1Ἕλληνες
στούς μεγαλύτερους
κροίσους τοῦ κόσμου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συμφώνως πρός τίς πρῶτες πληροφορίες, ἡ Ἀστυνομία κατέσχε ὑπολογιστές · Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΛΚΜάνφρεντ Βέμπερ. πουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Νάσημειde
• Σαράντα χρόνια χρειάσθηκε γιά νά ὁλοκληρώσει
ὁ Φράνσις Φόρντ Κόππολα τήν παραγωγή μιᾶς
ταινίας! Πρόκειται γιά τό κινηματογραφικό ὄνειρό του, τό “Megalopolis”, πού ἀνακοινώθηκε γιά
πρώτη φορά το 1980. Τότε ὅμως ὁ σκηνοθέτης δέν
εἶχε τά χρήματα γιά νά τήν γυρίσει, καί τελικῶς
τά σχέδια μπῆκαν στό συρτάρι. Τώρα ὅμως ὁ διάσημος σκηνοθέτης, σεναριογράφος καί παραγωγός ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ ταινία σχεδόν ὁλοκληρώθηκε! Τά κινηματογραφικά στούντιο ἀρχικά δέν ἦταν
πρόθυμα νά ὑποστηρίξουν τό ἔργο τοῦ Κόππολα, κάτι πού τόν ὁδήγησε νά τό χρηματοδοτήσει
μόνος του. Ἡ ταινία, πού θά ἀρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους το 2024, ἀκολουθεῖ
ἕναν ἐπιτυχημένο ἀρχιτέκτονα πού ἀποφασίζει να
ξανακτίσει τήν Νέα Υόρκη σέ μιά ουτοπική κοινωνία, μετά ἀπό μιά φυσική καταστροφή πού κατέστρεψε τίς ὑποδομές τῆς πόλεως.
• Χιόνια ἔχουν καλύψει τήν κεντρική και βόρεια
Σερβία, δημιουργῶντας ἕνα σκηνικό πού δέν συνηθίζεται γιά βαλκανική χώρα, τόν Ἀπρίλιο. Οἱ
χιονοπτώσεις στά ὀρεινά εἶναι πρωτοφανεῖς, χωριά ἔχουν ἀποκλεισθεῖ καί δέν ἠλεκτροδοτοῦνται.
Μέσα στο Βελιγράδι τό ὕψος τοῦ χιονιοῦ ἔφθασε
τά 15 ἑκατοστά καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ γιά τόν μῆνα Ἀπρίλιο. Σέ κεντρικά σημεῖα τῆς πόλεως ἔπεσαν δέντρα τραυματίζοντας
περαστικούς και προκαλῶντας ζημίες σέ σταθμευμένα ὀχήματα.
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, παροδικῶς ηὐξημένες. Ἄνεμοι δυτικοί. Θερμ. ἕως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νε εις, σποραδικές βροχές. Βοριᾶδες. Θερμ. ἕως 13β.
FORANTE
Τί ἀλλάζει σέ γονικές παροχές,
κληρονομίες
καί δωρεές ἀκινήτων
ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ἁπλούστευση καί τόν περιορισμό τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν καί τῶν συναλλαγῶν στίς ΔΟΥ προβλέπει ἐγκύκλιος τοῦ Διοικητοῦ
τῆς Ἀνεξάρτητης Αρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων, Γιώρ
γου Πιτσιλῆ. Μέ τίς διευκρινίσεις καί ὁδηγίες, πού
παρέχονται, διευκολύνονται οἱ φορολογούμενοι στήν
Συνέχεια στην σελ. 2
πού σχετίζονται μέ τήν ἔρευνα, τά στοιχεῖα τῶν ὁποίων ἐξετάζονται διεξοδικῶς.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τά πράγματα ὅμως δέν εἶναι τόσο ἁπλά!
Ὑπάρχει παρασκήνιο. Συμφώνως πρός
πληροφορίες καλά ἐνημερωμένων κύκλων,
τά συμβαίνοντα στις Βρυξέλλες εἶναι μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Ὑποβόσκει
ἀμφισβήτησις τῆς ἡγεσίας τοῦ ΕΛΚ καί συγκεκριμένως τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ καί τοῦ
Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ κόμματος Θανάση Μπακόλα, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε την θέση
αὐτή, ὡς συνεργάτης τοῦ Ἕλληνος ΠρωθυΚαί τοῦτο ποιεῖν κἀκεῖνο μή ἀφιέναι
ΕΜΠΕΙΡΟΣ περί τά ἐκλογικά στέλεχος τῆς παρά- ὅσων μπορῶ νά ἀντιληφθῶ, ἀντιμετωπίζεται μέ πρόταξης, ἀκαδημαϊκός, μοῦ ... ἐμφανίστηκε χθές προ-χειρες πατέντες. Τό πρόβλημα τῶν πολιτικῶν δυνάβληματισμένος μέ δύο ἀριθμούς: μέ τόν ἀριθμό τῶν μεων τῆς πατρίδας μας καί τοῦ πολιτικοῦ μας συστήνέων ψηφοφόρων καί μέ τόν ἀριθμό των θανόντων, ματος, εἶναι αὐτήν τήν στιγμή βαθιά ψυχολογικό καί
ἀπό τό 2019 ἕως σήμερα: «Ξέρεις –μοῦ λέει- ὅσοι ἰδεολογικό (ὑπάρχει κρίση ἐμπιστοσύνης), ἀλλά ἡ μέἐγγράφηκαν γιά πρώτη φορά στούς ἐκλογικούς κα-θοδος ἀνάταξης καί ἀποθεραπείας πού προκρίνεται
ταλόγους ἀπό τό 2019 ἕως σήμερα, ἀνέρχονται σε εἶναι ἐντελῶς προβλέψιμη καί συστημική: Ἀντί πει430.000. Καί ὅσοι πέθαναν ἀπό τό 2019 ἕως σήμερα στικῶν ἀπαντήσεων σε ζητήματα οὐσίας, ἐπιλέγονται:
ἀνέρχονται σε 560.000!». «Καί τί σημαίνει αὐτό;» τόν
ρώτησα, δῆθεν ἀδιάφορα. Τόν πρῶτο ἀριθμό τόν
γνώριζα, ἀλλά τόν δεύτερο, ὁμολογῶ ὄχι. Ἄκουσα
βαθύ ἀναστεναγμό ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη τῆς τηλεφωνικῆς γραμμῆς: «Μά, δέν καταλαβαίνεις; Ὅσοι μπαίνουν στό ἐκλογικό σῶμα, δέν εἶναι δικοί μας καί ὅσοι
βγαίνουν ἦταν δικοί μας!».
Δέν εἶμαι εὐτυχής μέ ὁδοντίατρό σου Σάββατο.
τούς ὁδόντες πού μοῦ χά- Ἐπιτυχημένος, γάρ, ἔχει
ρισε ὁ πλάστης. Κάτι κά- δεῖ τόν «ὀρθό δρόμο» και
ποια νεανικά σφάλματα, ἀπό Παρασκευή πηγαίνει
κάτι ἡ ἁπροσεξία, οἱ ὁδό- στήν Μύκονο, όπου διατηντες μέ ταλαιπώρησαν καί ρεῖ ἐπίσης Ιατρεῖο! Ὑποθέτ
μέ ταλαιπωροῦν. Σαββα- τω ὅτι «ἐκεῖ εἶναι τα λεφτά»
τιάτικα, λοιπόν, ἐνοχλήσεις καί ὄχι ἀπό τήν σύμβαση
ἔντονες καί ἀνάγκη όδοντι- μέ τό Ταμεῖο τῶν δημοσιάτρου. Ἄντε νά βρεῖς τόνογράφων!
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Πράγματι. Η νεολαία, αὐτήν τήν στιγμή, δέν ψηφίζει «Νέα Δημοκρατία». Η συντριπτική πλειονότης
της, τοὐλάχιστον. Ηταν πού ἦταν στραβό τό κλίμα
καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς τετραετίας, τό ἔφαγαν καί
Τρίτον, ἡ ἀνάπτυξη δυνάμεων μικρότερων κομτά …Τέμπη. Καταλαβαίνετε... Οἱ ὑπερήλικες συνταξιοῦχοι, ἀπό τήν ἄλλη, τά ὑπερήφανα γηρατειά, ψη-μάτων πέριξ τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς Δεξιᾶς, οὕτως
φίζουν κατά μεγάλη πλειοψηφία ΝΔ, ἀλλά εἶναι ὀλι- ὥστε νά εὐνοοῦν μέ τήν δράση τους τήν ΝΔ καί νά
γώτεροι ὡς πληθυσμιακή ομάδα σε σύγκριση μέ τό ἀποδυναμώνουν τόν ΣΥΡΙΖΑ. (Ἐλεγχόμενη ἀπό
2019. Καί οἱ δύο ἀριθμοί εἶναι λογαριασμός γιά τίς συμφέροντα καί ὀλιγάρχες ἡ νέα Ἀκροδεξιά.)
ἐκλογές. Καμμία διαφωνία. Ωστόσο, κατά τήν ταπεινή μου άποψη, τό πρόβλημα της κυβερνώσας παρά
ταξης, αὐτήν τήν στιγμή, δέν περιορίζεται μόνο στούς
ἀριθμούς. Εἶναι σύνθετο καί πολυπαραγοντικό. Καί ἐξ
Πρῶτον, ἡ ρηχή σκανδαλολογία τοῦ τύπου «ὅλοι
ἴδιοι εἴμαστε». (Ραγκούσης κ.λπ.)
Δεύτερον, ἡ ἀπαίτηση ἐλέγχου τῶν ὑποψηφιοτήτων τῆς ἀντιπολίτευσης μέ βάση τιτιβίσματα στελεχῶν τους γιά τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (Μιθριδάτης).
Μέ ἐπιχειρήματα πού δυσαρεστοῦν μάλιστα τόν παραδοσιακό πυρήνα τῶν ὀπαδῶν τοῦ κόμματος πού
βλέπουν τό Μαξίμου νά τά δίνει ὅλα γιά τήν «τράνς
ὁρατότητα», ἀλλά ὄχι γιά χιλιάδες πολύτεκνες οἰκο
γένειες τῶν ὁποίων τά δάνεια ἔχουν κοκκινίσει!
Τέταρτον, ἐξαπολύονται πλάγιες ἀπειλές ἐναντίον δημοσκόπων, πού ἐπιμένουν να καταγράφουν
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἄνθρωπος τῶν Δημοκρατικῶν
ὁ Εἰσαγγελεύς
πού διώκει τόν Τράμπ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ, μεταξύ ὑποστηρικτῶν τοῦ Ντόναλντ Τράμπ καί ψηφοφόρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, νά ἀγγίζει δυσθεώρητα ὕψη στό Μανχάτταν, ὁ
τέως Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς
ἀνεμένετο νά δώσει τό «παρών» ἐνώπιον τοῦ εἰσαγγελέως, πού τοῦ εἶχε ἀσκήσει δίωξη. Ἄνευ ὑπερβολῆς,
Συνέχεια στήν σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἐκ τῆς μίας γέφυρας εἰς τήν ἄλλη
Κι ἔτσι, ἀναζητῶ λύση
στο διαδίκτυο καί ἀνακαλύπτω ὅτι ὑπάρχει υπηρεσία πού ἀπαντᾶ καί πού σέ
στέλνει σέ ὁδοντίατρο τοῦ
Σαββατοκύριακου!
ἀνδρική. Μιλῶ μαζί του, τό
Ιατρεῖο εἶναι στήν Πανόρμου.
Κυριακή πρωί μέ τό μετρό,
ἀπό Πειραιᾶ, κατ' εὐθεῖαν
Πανόρμου, στο Ιατρεῖο ἑνός
ἀνθρώπου περίπου στήν
ἡλικία μου, πού σέ ἐλάχιστο
χρόνο (καί μέ λογικότατη,
μᾶλλον χαμηλή. ἀμοιβή) μέ
Συνέχεια στην σελ. 4
Τηλεφωνῶ, ζητῶ Ιατρός
στόν Πειραιᾶ. «Όχι, αυτή
τήν ἑβδομάδα μόνο στήν
Ἀθήνα» μοῦ ἀπαντᾶ φωνή
ADHNAM
ωθεῖ ὅτι ὁ κ. Μπακόλας, ὁ ὁποῖος πάντως
αὐτήν τήν στιγμή δέν ἐλέγχεται γιά τίποτε,
εἶναι πρόσωπο ἐπιλογῆς τοῦ κ. Μητσοτάκη, πού δέν προέρχεται ἀπό τόν κομματικό
μηχανισμό τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Ἀριθμ. φύλ. 42520
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
Ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ κ. Βέμπερ ξεκινᾶ,
συμφώνως πρός πληροφορίες ἀπό τήν ἴδια
τήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα
φόν ντέρ Λάυεν, ἡ ὁποία ἔχει ἀντιληφθεῖ
ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΛΚ ἐποφθαλμιᾶ τήν
θέση της. «Προειδοποιητική βολή» ἀπό
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἀπουσίᾳ Τσακαλώτου
οἱ ἀνακοινώσεις Τσίπρα
γιά «κόκκινα» δάνεια
τῆς πολυπολιτισμικότητας,
τήν μετανάστευση, την
Έλλειψη ταυτότητας δε
τό πλήγμα στην καρδιά
του ευρωπαϊκού πολιτισμού
Στίς 9/4
BRAOVIE THE KYPIA
ΕΣΤΙΑ
αν μου έλει μέσα καραμαγκάς Αργολαμάτας
KALOLAYO
TOMOI MAZI
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
Το συνταρακτικό βιβλίο
του Douglas Murray
των “Times" γιά τίς
απογοητευτικές αποτυχίας
METANGEN
DOUGLAS MORRAY
Η Ευρώπη,
Αυτοκτονεί
SPELACHACU
και Η Ευρώπη,
Αυτοκτονεί
Grunt
(σελ. 3)
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Τό ἔλλειμμα στήν
παιδεία τῶν πολιτικῶν
ἡγετῶν καί ἡ ἔνδεια
στην πολιτική
τοῦ Θεόκλητου Ρουσάκη*
Η ΕΥΘΥΝΗ τῆς ἐπιλογῆς τῶν πολιτικῶν
ἡγετῶν, τοὐλάχιστον στίς σύγχρονες κοινωνίες, ἀνήκει στούς πολίτες.
Ἡ ἐπιλογή πρέπει νά βασίζεται στήν
ἀξιολόγηση τῶν ἱκανοτήτων τους καί
τοῦ προγράμματος μέ βάση τό ὁποῖο
θά κυβερνηθεῖ ἡ χώρα. Στήν Πατρίδα μας διάχυτη εἶναι ἡ διαπίστωση,
ὅτι τίς τελευταίες δεκαετίες ὑπάρχει ἔντονη ἔνδεια πολιτικῶν ἡγεσιῶν. Τό γεγονός αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τήν μειωμένη συμμετοχή στην
Συνέχεια στην σελ. 8