Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5482 - ÅÔÏÓ 20ï

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Το Μ.Ο. 8 δημοσκοπήσεων
• Στην τελική
ευθεία προς τις
εκλογές, η ΕΡΤ
παρουσίασε τα
αποτελέσματα
οκτώ εταιρειών
δημοσκοπήσεων
για τα ποσοστά
των κομμάτων.
•Πού βρίσκεται
η «γκρίζα ζώνη»
αναποφάσιστων

Kοινωνία

s

Πολιτική

Óåë. 5

Είχε γενέθλια και του ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ:
πήγε την τούρτα
Ισχυρό ΠΑΣΟΚ
• ο άσος του ΑΣΚ
Alex Hunter

s

• σημαίνει ισχυρή
κοινωνία
Óåë. 17

Έφυγαν οι αγρότες από τον Ε65
• Την άρση
των απαγορεύσεων
ανακοίνωσε
η αστυνομία

s

Óåë. 3

s

Óåë. 3

Κοπή πίτας του κατηχητικού σχολείου Σοφάδων
• Η εκδήλωση
έγινε στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Σοφάδων.

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr