Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
MARGIT
1789-1989
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 25.05.2022
Α’ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 - Τιμή Περ. 0,50 Ε- Ετος: 26ο - Αρ Φύλλου: 7047
Αύξηση στις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
Ανατροπές σε συντάξεις και εισφορές φέρνει ο πληθωρισμός
Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ
Τρία νέα έργα ΣΔΙΤ ενέκρινε η διυπουργική
Τρία νέα έργα ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την
προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση.
Eurostat: Οι στόχοι
βιώσιμης ανάπτυξης
στην ΕΕ το 2022
Επανήλθαν οι υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ, ολοκληρώθηκε
η μετάβαση σε Cloud
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας
αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκης
Σκέρτσος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας,
Eurostat, η Στατιστική
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δημοσίευσε σήμερα το έγγραφο «Sustainable
development in the
European Union
monitoring report on
progress towards the SDGs
in a EU context» (Βιώσιμη
ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση · Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για
την επίτευξη των ΣΒΑ στο
πλαίσιο της ΕΕ, 2022). Η
έκθεση προσφέρει στατιστική επισκόπηση της προόδου
για την επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
στην ΕΕ.
Μεγάλη αύξηση στις ταξιδιωτικές
εισπράξεις τον Μάρτιο
Eva Adtong
Σε πλήρη λειτουργία είναι ξανά ο e-ΕΦΚΑ. ΤΟ
σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων
τόσο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων όσο και των λοιπών υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα που υποστηρίζονται από τα
συστήματα του φορέα, είναι σε λειτουργία, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάπτωσης των εφαρμογών του στις υποδομές κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, αύξηση κατά
404,3% κατέγραψαν τον
Μάρτιο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι
οποίες διαμορφώθηκαν
στα 196,7 εκατ. ευρώ,
έναντι 39,0 εκατ. ευρώ τον
αντίστοιχο μήνα του 2021,
ενώ αύξηση κατά 289,1%
παρατηρήθηκε και στις
ταξιδιωτικές πληρωμές
(Μάρτιος 2022: 119,7
ευρώ, Μάρτιος
2021: 30,8 εκατ. ευρώ). Η
αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων οφείλεται
στην άνοδο της εισερχό
μενης ταξιδιωτικής
κίνησης κατά 318,9%,
καθώς και της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά
17,4%. OI καθαρές
εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά
3,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 18,1% στο
σύνολο των καθαρών
εισπράξεων από υπηρ
εσίες.
Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην έκθεση καταδεικνύουν ότι η ΕΕ έχει
σημειώσει πρόοδο για την
επίτευξη των περισσότερων
στόχων κατά την τελευταία
πενταετία, σύμφωνα με τις
προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς
πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
η ψηφιακή στρατηγική και το
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων. Ενώ για ορισμένους στόχους επιτεύχθη
κε ταχύτερα πρόοδος από
ό,τι για άλλους, μόνο σε
λίγους συγκεκριμένους
τομείς σημειώθηκε απομάκρυνση από τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.
εκατ.
Created by Universal Document Converter
ως διαπιση του α