Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5147 - ÅÔÏÓ 19ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Εμβολιασμός παιδιών
• Άνοιξε εκ νέου η
πλατφόρμα των ραντεβού
για τις ηλικίες 5 έως 11
ετών
• Διαθέσιμα 120.000
ραντεβού εντός του
Ιανουαρίου
• Υπενθυμίζεται ότι η εμβολιαστική δόση για τα
παιδιά είναι το ένα τρίτο
της ποσότητας που χορηγείται στους ενηλίκους.

Περιφέρεια

Περιφέρεια

s

Óåë. 5

Νέος εξοπλισμός στο Ξεκινούν μέσα στο 2022
τα έργα ηλεκτροκίνησης
Γενικό Νοσοκομείο
• στο θεσσαλικό
Καρδίτσας

s

σιδηρόδρομο

• για περιστατικά

covid-19

Óåë. 12

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας
• Ας δείξουμε όλοι τη
μέγιστη υπευθυνότητα για
να αντιμετωπίσουμε την
πανδημία.

s

Óåë. 7

s
Συνάντηση Δημάρχου Αργιθέας
Óåë. 13

• με τον
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
κ. Αμυρά

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr