Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27925
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ημέρα για το
ΑIDS n 1η
Δεκεμβρίου: Οι
δέκα ημερομηνίες
σταθμοί
Εν αμφιβόλω η επάνοδος της
παγκόσμιας οικονομίας
τίθεται εν αμφιβόλω λόγω της
εμφάνισης της νέας παραλλαγής
του κορονοϊού, της Ομικρον, το νισε σήμερα( σσ. Τρίτη ) ο Ρσος
Πρόεδρο , Βλαντίμιρ Πούτιν.
αΦυσικά , τη επιδημία του χορονοϊού έχει μπει στο επίκεντρο
Τον Ιούνιο του 1981 , πριν 40 χρόνια , ε .
ντο πίστηκαν στις HΙΑ τα πρτα κρού .
σματα του ΑIDS , μιας άγνωστης μέχρι
τότε ασθένει ας.
Ακολουθούν οι βασικές ημερομηνίες της
επιδημίας του ΑIDS , από την εμφάνιση
του ως τις ελπίδες για την εξάλειψή του .
1981: πρτος συναγερμός
Στις 5 Ιουνίου 1981 τα αμερικανικά Κέ
ντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειν
( CDC) ανακοίνωσαν τον εντοπισμό μιας
στάνιας πνευμονίας σε ομοφυλόφιλους
στην Καλιφόρνια . Αυτά ήταν
τα πρτα χρούσματα του ΣΑ2
της συλλογικής προσοχής για
σχεδόν δύο χρόνια , δεν μπορείς
να κάνεις τίποτα για αυτό , είπε
ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της
ομιλίας σε φόρουμ.
Η επιρροή του στις επενδύσεις, στην εργασία και στους δε σμούς συνεργασίας είναι μεγά λη , επηρεάζει όλη την παγκόσμια οικονο μίαν προσέθεσε ο
Ρσος Πρόεδρος
Συνεχίζοντας σχολίασε πως η
οικονομία αεπανέρχεται σταδιακά, αλλά ο ρυθμός επανόδου έ
χει, φυσικά , τεθεί εν αμφιβόλω
και πάλι . Και ο λόγος είναι γνωστός σε όλους -το νέο χύμα της ασθένειας από τη
AIDS.
Σοκ: Στα σκαριά
λογισμικό Που θα
αποτρέπει τις
αμαζικές ταραχές
με φόντο την εμφάνιση της μετάλλαξης
Ομικρον .
Η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας
Δηλσεις του Ρσου Προέδρου για
νέα μετάλλαξην.
Η χρατικήρωσική εταιρεία Rostee έως
το τέλος του έτους θα έχει δημιου γή σει
ένα λογισμικό , το οποίο θα βοηθάει τις 0
μοσπονδιακές και περιφερειακές αρχές
να προβλέπουν τις <μαζικές ταραχές και
να αποτρέπουν την κλιμάκωση τους, γρά φει σήμερα ( σ.σ. Τρίτη ) η εφη μερίδα
Kommersant επικαλούμενη δική της πη .
Το ειδικό αυτό λογισμικό θα αναλύει
τις ειδήσεις στα Μέσα Μαζικής Ενη μέρωσης και στα ΣΛΑ
την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας,
Πηγή Sputniknews.gr
Το εμβόλιο ενός 70άρη ισοδυναμεί με 34
εμβολιασμούς νεότερων
ΥΠΟχρεωτικός ο εμβολιασμός για άνω των 60
Την ανάγκη να κερδίσου με χρόνο κι
ΕΜA: Εργαστηριακές έρευνες για τη
νέα μετάλλαξη
Τα υπάρχοντα εμβόλια συνεχίζο υν να είναι αποτελεσματικά
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετν,
με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρ υπέρ
των δομν υγείας ( σε περίπτωση που δεν
εμβολιαστούν ) , το οποίο και αποκάλεσε
καντίτιμο υγείαςν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητ σοτά κης, στην
εισαγωγική το ποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου . Ε .
νόψει των γιορτν ανακοίνωσε επίσης
να συμπληρωματικό μέτρο: τη διάθεση ε .
νός δωρεάν self. test σε κάθε ενήλικο στο
διάστημα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρί
ου και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου φ στε να εντοπιστούν πιθανοί ασυμπτωμα
τιχοί φορείς του ιού και να παρακολουθήσουμε καλύτερα την πορεία της μετά
δοσης της πανδημίας στην διάρχεια των
γιορτν.
Αναλυτικά , ο πρωθυπουργός ανέφερε
στην εισαγωγική τοποθέτησή του :
Η νέα μετάλλαξη αΟ> μας ανησυχεί
και μας καλεί σε επιφυλακή γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο χορονοϊός
μπορεί να μας αιφνιδιάζει συΠαρατείνεται η
Προθεσμία
ολοκλήρωσης
επενδυτικν σχεδίων
Ία ήδη υπάρχοντα εμβόλια έχουν δείξει ότι συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά α .
πέναντι στις μεταλλάξεις που κυκλοφορούν στην Ευρ πη , τόνισε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Εμερ Κουκ , μιλντας στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος , Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .
αναπτυξιακν νόμων
Παρατείνε ται για ένα επιπλέον χρύνο,
δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 (α-.
πό 31.12.2021 που ισχύει σήμερα) , η προ
θεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικν
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατά ξεις των αναπτυξιακν νόμων 3299/2004
και 3908/2011 , όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανά
πτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νό μου για τις στρατηγικές επενδύσεις κι
τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλο Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι είμα στε προετοιμασμένοι . Γνωρζουμε
ότι οι ιοί μεταλλάσσονται. Γνωρίζουμε ότι σε κάποιο στάδιο θα υπάρξει μία μετάλλαξη
που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε την παρούσα προσέγγισην, ανέφερε η κ. Κουκ.
Η ίδια προσέθεσε ότι τα ή δη υπάρχοντα εμβόλια έχουν δείξει ότι συνεχίζουν να εί
ναι αποτελεσματικά ενάντια στις παραλλαγές που κυκλοφορούν στην Ευρπην, Παράλ ληλα σημείωσε ότι δεν είναι γνωστό προς το παρόν εάν αυτό θα συνεχιστεί με την μετάλ λαξη μικρον κι ότι θα χρειαστεί να γίνει μία διαδικασία , η αδιασταυρούμε
νη εξουδετέρωση εμβολίωνν, η οποία χρειάζεται περίτου δύο εβδο μάδες . 2
aimoprasion.gr
ντος.
Σύμφωνα με την αιτιολο - Εw

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βατικανό: Εγκύκλιος επιφυλακτικότητας προς υπερφυσικά γεγονότα
  Υποτιθέμενα υπερφυσικά γεγονότα όπως οι κλαίουσες Μαντόνες και οι σταγόνες αίματος στις αναπαραστάσεις της Σταύρωσης που συνοδεύουν εδώ και αιώνες την καθολική πίστη. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει τηρήσει επιφυλακτική στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εφθασε μέχρι να δηλώσει πέρυσι στην RAI TV ότι οι εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας «δεν είναι πάντοτε αληθινές» και ότι την προτιμά να στρέφει την προσοχή προς τον Ιησού αντί να τραβά την προσοχή προς το πρόσωπό της. Η αναφορά από πιστούς περιστατικών εμφάνισης των πληγών του Ιησού από την Σταύρωση στα χέρια και τα
 • Στο αρχείο η καταγγελία περί διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών
  Η απόφαση λήφθηκε από τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, που ερεύνησε την υπόθεση. Η δικογραφία  σχηματίστηκε μετά από καταγγελία στελέχους του Υπουργείου Εσωτερικών περί διάρρηξης σε γραφείο της Υπηρεσίας Εκλογών. Ο κ. Νούλης θέτει την υπόθεση στο αρχείο, καθώς από την έρευνα που διενήργησε, με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου, δεν προκύπτει η τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές αρχές πλέον προτίθενται να μελετήσουν αν θα ξεκινήσουν έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες του στελέχους που κατ�
 • Πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου στα 200μ. ύπτιο
  Ο Απόστολος Χρήστου πήρε πίσω το πανελλήνιο ρεκόρ των 200μ. ύπτιο, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 1:56.34. Το ρεκόρ καταγράφηκε κατά την 1η ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης, στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης. Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν επί χρόνια ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ, είδε όμως τον 19χρονο Απόστολο Σίσκο να το καταρρίπτει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κολύμπησε δύο φορές (προκριματικό και τελικό) σε 1:56.64. Ο Χρήστου φάνηκε αποφασισμένος να πάρει τη… ρεβάνς, πήρε τη νίκη στο αγώνισμα και ξαναέκανε δικό τ�
 • ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής
  Το άρθρο ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Διπλάσιο από πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα του τετραμήνου
  Απριλίου 2024 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος Στα 2,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε σύγκριση με 1,45 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσίασε έλλειμμα 570 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείματος 1,915 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού �