Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κυρίαρχες οι πληρωμές με POS στην Ελλάδα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6115 Τρίτη 30.11.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Αδ. Γεωργιάδης:
Σε καμία περίπτωση δεν κλείνει
η αγορά τα Χριστούγεννα
Ρέτσος:
>>>Τελ.
Ουραγός η ΕΕ
στη ανάπτυξη
υποδομν
στις μεταφορές
>> > Τε.
Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα
έσοδα του τουρισμού το 2021
Χαρίς κακττστιο φτος οι
( ΕΚΤτσειςφο φέτος οι
Προκειμένου να απαντήσει
στο ερτημα αυτό , Το Ευρω
παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
πραγματοποίησε επισκόπηση, συγκρίνοντας τον τρόπο
με τον οποίο η ΕΕ και διάφορες άλλες χρες υλοποιούν
Τέτοια έργα.
Μολονότι τα αποτελέσματα
αυτής της σύγκρισης είναι
καθησυχαστικά από ορισμένες απόψεις , δημιουργούν
προβληματισμό από ορισμένες άλλες, όπως είναι η υλο ποίηση των έργων . Συγκεκρι μένα,
σημαίνουν ότι άλλες χρες
στον κόσμο τα καταφέρνουν
πολύ καλύτερα σε ό,τι έχει να
κάνει με τις καθυστερήσεις
στην υλοποίηση έργων .
χρες , η ΕE έχει εκπονήσει
στρατηγική για τις υποδομές
στον τομέα των μεταφορν.
Ωστόσο , υπάρχει κάτι μοναδικό στην περίπτωση της ΕΕ
καμία άλλη από τις στρατηγ
κές για τις μεταφορές που εξεΤάσαμε δεν καθορίζει προθεσμία για την περάτωση ενός
ολόκληρου διασυνοριακού
δικτύου.
ελεγκτές
επιΤαμείο Ανάκαμψης
TaxisNet . gr
Ευκαιρίες και προκλήσεις
για τις επιχειρήσεις
περισσότερες
Η ενεργειακή κρίση και η
έξαρση της πανδημίας πληθυσμό των ανεμβολίαδημιουργούν νέα δεδομέ
να σχετικά με την ανάκαμ- νάλωση.
Ψη των ισολογισμν των
επιχειρήσεων που κατά
γενική ομολο γία κάλυψαν υψη λός
ή και ξεπέρασαν μέσα στο
2021 τις απλειες που
προκάλεσε το 2020.
Η διάρκεια και η ένταση βαιότητες για την εγχρια ηφθούν φέτος.
ως προς
μεγάλο
στων πλήττο υν την καταΗ απενεργοποίηση των τεκμηρίων και οι
εκπτσεις στις απαιτούμενες δαπάνες με πλαστικό χρήμα οι οποίες ίσχυσαν κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2020 για τους πληγέντες από την πανδημία, δεν πρό κειται να επαναλ
Στα παραπάνω θα πρέπει
προστεθεί
Παρ' όλα αυτά , οι ελεγκτές
έχουν διαπιστσει και στο
παρελθόν ότι οι στόχοι της
ενωσιακής στρατηγικής για τις
μεταφορές , και συγκεκριμένα
η ολοκλήρωση του κεντρικού
δικτύου του διευρωπαϊκού
δικτύου μεταφορν (ΔΕΔ- )
μέχρι το 2030, είναι υπερβολ
κά φιλόδοξοι και δεν συμβάδι
ζαν πάντοτε με τα πραγματικά
αποτελέσματα. ΠαραδείγμαΤος χάριν , είναι απίθανο να
επιτευχθεί εμπρόθεσμα ο
στόχος του τριπλασιασμού
του μήκους του σιδηροδρομιυψηλής
πληθωρισμός
που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριν και δημιουργεί αβετων
μη ζήτηση.
ελεγχόμενων είναι η αλήθ
εια-παραγόντων θα καθορίσει από εδ και πέρα
την πρόοδο του ιδιωτικού
τομέα και κατ' επέκταση
της ελληνικής οικονομίας.
Τα λειτουργικά κόστη των
εταιρειν λόγω της ακριβής ενέργειας έχουν απογειωθεί και οι περιορισμοί
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές , ίδιες
τα μέτρα αυτά είχαν προσωρ- σημεινουν πως εάν τα δεδονό χαρακτήρα και με βάση τα
μέχρι τρα δεδομένα, δεν
κρίνεται σκόπιμο να επαναλ
ηφθούν κατά τη φορολόγηση πρόσθετων επιβαρύνσεων ,
των εισοδημάτων του 2021. Οι
πηγές
πάντως
μένα τα οποία έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικν δείξουν απειλή μαζικν
δεν αποκλείεται το ζήτημα να
δικτύου
ταχύτητας της ΕΕ
Created by Universal Document Converter