Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κατάργηση της εισφοράς 0,6% στα επιχειρηματικά δάνεια ζητά το ΒΕΘ-T
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email: pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.6108 Παρασκευή 19.11.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗ ΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
60 άτοκες μηνιαίες
Υπ. Εργασίας:
Δεν καταργήσαμε τη
δήλωση υπερεργασίας
>> > Τελ.
>>> Τελ.
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:
Τον Ιανουάριο η
αναλογία του
επιδόματος
αδείας 2021
Αντίστροφη μέτρηση για την εξόφληση
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
Πάνω από 200 σες εργασίας
Η καταβολή της αναλογίας
του επιδόματος αδείας 2021
για τους εργαζόμενους που
έχουν ενταχθεί στον μηχανι
σμό ΣΥΝ-EP ΓΑΣΙΑ
πραγματοποιηθεί εντός τυ
Ιανουαρίου 2022 , μετά την
ολοκλήρωση της υποβολής
δηλσεων (Α και Β Φάση)
από τις επιχειρήσεις
εργοδότες για την ένταξη
εργαζομένων τους στον
μηχανισμό για τον μήνα
Δεκέμβριο 2021 , αναφέρει
ανακοίνωση
Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων .
ΕΛΣΤΑΤ
Η ίδια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και τον προηγούμενο χρόνο, λόγω τυ
χαρακτήρα του επιδόματος
Υποχρησε στο 13%
η νεργία τον Σεπτέμβριο
αυτού.
Υπενθυμίζεται ότι η αναλογία
αδείας ανέρχεται για κάθε
μήνα ένταξης των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σε 1/25 επί της
οικονομικής
βραχυχρόνιας εργασίας των
δικαιούχων εργαζομένων.
επιδόματος
Το εποχικά διορθωμένο σημεινοντας
ποσοστό ανεργίας τον
Σεπτέμβριο του 2021 ανή- σχέση με τον Σεπτέμβριο
λθε σε 13% έναντι 16,5%
μείωση
κατά 169.335 άτομα σε
του 2020 (-21,7%) και
κατά 45.571 άτο μα σε
σχέση με τον Αύγουστο
του 2021 (-7,0% ).
Τα άτομα που δεν περιΤη δεύτερη φετινή αΗμέρα Καριέρας ΟΑΕΔ διοργαννει
ο Οργανισμός το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Intercontinental (είσοδος από Λεωφ. Ανδρέα
Συγγρού 89-93) από τις 10:00 έως τις 18:00 , με στόχο να
δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να
απευθείας με εκπροσπους εταιρειν
ενίσχυσης
Συνεπς , για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση του
ποσού που καταβάλλεται σε
κάθε εργαζόμενο , λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα υπαγωγής του στον
μηχανισμό και τα κατα βαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Άρα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
Σεπτέμβριο του 2020 και
13,9% τον Αύγουστο του
2021, σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή λαμβάνονται στο εργατικό
(ΕΛΣΤΑΤ).
Οι απασχολούμενο ι
ανήλθαν
άτομα
αύξηση κατά
άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο
(+3,6%) και κατά 8.177
άτομα σε σχέση με τον
Αύγουστο
(+0,2%).
Οι άνεργοι ανήλθαν σε
609.501
δυναμικό , ή άτομα εκτός συνομιλήσ
του εργατικού δυναμικούν,
δηλαδή τα άτομα που δεν
που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό.
4.081.787
σημεινοντας εργάζονται ούτε αναζ-Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 61 επιχειρήσεις με
στηριοποιούνται στους κλάδους βιομηχανίας τροφίμων,
πλέον θέσεις μεταφορν-Ιogistics, πληροεργασίας διαφόρων ειδικοτή- φορικής, παροχής ιατρικν &
των και επιπέδων εξειδίκευ- νοσηλευτικν υπηρεσιν,
σης. Οι επιχειρήσεις δρα- τηλεπικοινωνιν, παροχής
140.839
ητούν εργασία, ανήλθαν
σε 3.164.361, σημεινοντας μείωση κατά 4.147
άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο του 2020 (0,1% ) και αύξηση κατά
34.792 άτομα σε σχέση με
τον Αύγουστο του 2021
2.000
υποβολής
δηλσεων από επιχειρήσεις-εργοδότες για όλους
Τους μήνες του χρόνου.
άτομα (+1,1% ).
Created by Universal Document Converter