Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 20.10.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6896
Χαμόγελα στο οικονομικό επιτελείο μετά τα έσοδα Σεπτεμβρίου
Τα να σενάρια για τον ΕΝΦΙΑ και Τις φοροαπαλλαγές
Πρόκειται για ένα Ψηφιακό εργαλείο, ένα κεντρικό
σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεων
από την υποβολή τους έως και την έκδοση της οριστικής
απόφασης, με στοιχεία ανά ημέρα, μήνα και έτος , ανά
πρην φορέα , ανά διεύθυνση αλλά και ανά εισηγητή-ανά
υπάλληλο δηλαδή που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της
υπόθεσης
Η ΕΚΤ εξετάζει
το πς θα
συνεχίσει να
αγοράζει
ελληνικά ομόλοΕΦΚΑ
Τον έλεγχο των εκκρεμν αιτήσεων συνταξιοδότησης, που
μόνο για τις κύριες συντάξεις και χωρίς τις περιπτσεις των
διεθνν παραμένουν σε σημαντικά υψηλό επίπεδο, πέριξ
των 130.000, από την υπο βολή έως την οριστική απόφαση,
επιδικει να πάρει ο ΕΦΚΑ , μέσω του νέου Ψηφιακού
απύργου ελέγχου) που τοποθέτησε στο κπράσινο κτίριο ,
που αποτελεί και το στρατηγείο της διοίκησης. Παράλληλα
βέβαια, μέσω του ίδιου συστήματος, ξεκινά και ο έλεγχος
της αποδοτικότητας των υπαλλήλων που έχουν επιφορτι
στεί με το δύσκολο έργο της έκδοσης τωναποφάσεων
Πάνω από 780.000 οι χρήστες
του Πληροφοριακού Συστήματος
Τρόπους στε να συνεχίσει
να αγοράζει ελληνικά ομόλογα αναζητά η ΕΚΤ, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου στους Financial
Times.
Κρατικν
Ενσχύσεων
Σήμερα η κεντρική τράπεζα
αγοράζει ελληνικά ομόλογα, παρότι η χρα μας δεν
έχει επενδυτική βαθμίδα,
μέσω του έκτακτου προγράμματος αντιμετπισης
της πανδημίας (PΕPP) .
Αυτό όμως αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2022.
Ο κος Τσακίρης ενημερθηκε αναλυτικά από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικν Ενισχύσεων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ και της ΜΔ για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικν Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ).
Το ΠΣΚΕ αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο
διαχείρισης ροής (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα) για όλα τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρ
ωπαϊκά Ταμεία , μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων
για χρηματοδοτική ενίσχυση από επιχειρήσεις στο
πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος δράσεων , αποφ
εύγοντας την περιττή γραφική εργασία.
Αποτελεί ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής, στον
τομέα διαχείρισης της πληροφορίας με πολλαπλή
στόχευση και η λειτουργία του εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη χορήγηση των ενισχύσεων , τη στοχοθέτηση , την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της κρατικής παρέμβασης και φυσικά την
πρόληψη της απάτης, σε όλο τον κύκλο ζωής του
ενισχυόμενου σχεδίου , από την πρόσκληση για
Κιθηκε στο 5,71 δισ, το Τρωτογενές
τιμειακό 8λειμμα στο 9μηνο
Συνολικά η ΕΚΤ διερευνά
την αύξηση του ορίου σε
ό,Τι αφορά τις αγορές κραΤικν ομολόγων χωρν της
ζνης του ευρ, προ ειμένου να διευρύνει την ευελιξία της . Η κίνηση, όμως,
δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις από
την πλευρά των γεραΤην περίοδο Ιανουαρίου-οκτάμηνο.
Σεπτεμβρίου 2021, το
ταμειακό αποτέλεσμα της
κεντρικής διοίκησης παρ-προϋπολογισμού διαμορουσίασε έλλειμμα 11.148
Κατά την περίοδο αυτή,
τα έσοδα του τακτικού
φθηκαν σε 33.079 εκατ .
ευρ, από 30.312 εκατ.
ευρ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες
του τακτικού προϋπολογ
εκατ.
έναντι
ελλείμματος 12.860 εκατ .
ευρ την αντίστοιχη
περίοδο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της σμού , αυτές διαμορΤράπεζας της Ελλάδος .
Το πρωτογενές ταμειακό ευρ , από 41.332 εκατ.
έλλειμμα
διοίκησης υποχρησε υαρίου-Σεπτεμβρίου
στα 5,71 δισ. ευρ από
κιν ) .
φθηκαν σε 45.296 εκατ.
Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινσει τον Δεκέμβριο ότι
πρόγραμμα
ύψους 1,85 τρισ. ευρ, θα
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.
κεντρικής ευρ την περίοδο ΙανοPEPP
2020.
Created by Universal Document Converter